Nacionālais Kino centrs sniedz publiskos maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi, kas noteikts Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 858 “Nacionālā kino centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis” (Nacionālā kino centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis (likumi.lv).