Paziņojums par līdzdalības iespējām
Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 26. marta noteikumos Nr. 163 Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā” izstrādes procesā.
Publicēts 11.02.2020. Termiņš 25.02.2020.

Paziņojums par līdzdalības iespējām
Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1627 Nacionālā kino centra nolikums” izstrādes procesā.
Publicēts 14.07.2020. Termiņš 27.07.2020.

Paziņojums par līdzdalības iespējām
projekta „Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam” izstrādes procesā.
Publicēts 9.03.2021. Termiņš 26.03.2021.