Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Latvijas Republikas Kultūras ministrija ir valsts pārvaldes institūcija, kas veido un koordinē valsts kultūrpolitiku un kultūrizglītības politiku. Nacionālais kino centrs ir Kultūras ministrijas padotības iestāde.

Kontakti

K. Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364
Tālr.: +371 67330200
Fakss: +371 67330292
E-pasts: pasts@km.gov.lv
www.km.gov.lv

Rīgas Kino muzejs

Dibināts 1988. gadā, Rīgas Kino muzejs ir vienīgais šai mākslas nozarei veltītais muzejs Latvijā. Laika gaitā vairākkārt mainījis atrašanās vietu, bet no 2006. gada 19. maija kā valsts aģentūras “Nacionālais Kino centrs” struktūrvienība atgriezies tam sākotnēji paredzētajā adresē Peitavas ielā 10 un īsā laika periodā kļuvis par zīmolu Latvijas kultūrvidē. 2010. gadā Rīgas Kino muzejs tika pievienots Latvijas Kultūras akadēmijai, 2020. gadā muzeja krājums pārcēlies uz jaunām, īpaši būvētām Latvijas muzeju krātuvju telpām Pulka ielā 8, bet pamatekspozīcijas telpas un muzeja kinozāle joprojām atrodas Peitavas ielā.

Kontakti

Peitavas iela 10, Rīga LV-1050
Tālr.: +371 67358873
E-pasts: kinomuzejs@kinomuzejs.lv
www.kinomuzejs.lv

Latvijas Valsts Kinofotofonodokumentu arhīvs

Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs ir Latvijas Nacionālā arhīva funkcionāla struktūrvienība, kas nodrošina nacionālajā dokumentārajā mantojumā iekļaujamo audiovizuālo, foto, skaņas un elektronisko dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu. LVKFFDA audiovizuālo dokumentu digitālā krātuve pieejama vietnē www.redzidzirdilatviju.lv

Kontakti

Šmerļa iela 5, Rīga, LV-1006
Tālr.: +371 29527693
+371 29643725
E-pasts: lvkffda@arhivi.gov.lv
www.arhivi.gov.lv

Valsts Kultūrkapitāla fonds

Valsts Kultūrkapitāla fonds ir publisks nodibinājums, tā mērķis ir veicināt līdzsvarotu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu valstī saskaņā ar valsts kultūrpolitikas vadlīnijām.

Kontakti

Kr. Valdemāra iela 20, Rīga, LV-1010
Tālr.: +371 67503177
E-pasts: kkf@kkf.lv
www.vkkf.lv