Nacionālais Kino centrs ir vairāku starptautisku kino industrijas organizāciju biedrs un pārstāv Latviju Eiropas filmu nozares aktuālajos procesos.

Eurimages
Eurimages logo

Fonds Eurimages dibināts 1989. gadā un veicina filmu nozares darbību visā Eiropā, atbalstot starptautiskus kopražojumus – finansiālu atbalstu fondā var saņemt pilnmetrāžas filmas, kuru ražošanā iesaistītas vismaz divas valstis no Eurimages biedru loka, kas aptver 37 Eiropas valstis un Kanādu. Latvija ir Eurimages dalībniece kopš 2002. gada, fonda sesijās un projektu vērtēšanā valsti pārstāv Nacionālā Kino centra ražošanas daļas vadītāja Inga Blese.

Radošā Eiropa MEDIA
CE MEDIA Latvia logo

ES Programmas Radošā Eiropa apakšprogramma MEDIA kopš 1991. gada sniedz finansiālu atbalstu filmu projektu sagatavošanai un filmu izplatīšanai, kinofestivāliem un starptautiskiem tālākizglītības pasākumiem. ES programmas „Radošā Eiropa” mērķi ir aizsargāt, attīstīt un nostiprināt Eiropas kultūru un valodu daudzveidību; nostiprināt Eiropas kultūras un radošo nozaru konkurētspēju, lai veicinātu gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi; atbalstīt Eiropas kultūras un radošo nozaru kapacitāti darboties transnacionāli un starptautiski.

Programmas Radošā Eiropa MEDIA biroji darbojas 28 programmas dalībvalstīs, Latvijā birojs darbojas Nacionālā Kino centra ietvaros un to vada Lelda Ozola, kura konsultē Latvijas filmu producentus par iespējām pretendēt uz finansējumu Radošā Eiropa MEDIA konkursos.

Baltic Films
Baltic Films Logo

Sadarbības platforma trīs Baltijas valstu filmu nozares pārvaldes organizāciju kopīgajiem pasākumiem; sadarbību regulē trīspusēji noslēgts līgums un vizuāli apzīmē Baltic Films logo, kuru radījis mākslinieks Ilmārs Blumbergs. Baltic Films ik gadu vienojas par kopīgu darba plānu un pārstāvniecību nozīmīgākajos starptautiskajos kinofestivālos un filmu tirgos, piešķir Baltijas balvu Lībekas (Vācija) kinofestivālā izrādītajām Ziemeļvalstu filmām, virza projektus Triestes festivāla balvai (Itālija), augustā organizē Baltijas filmu dienas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, popularizē Baltijas filmas arī citās valstīs. Platforma Baltic Films regulāri apkopo statistiku par filmu nozares attīstību visās trīs valstīs, katru gadu februārī izdodot statistikas bukletu Facts & Figures.

European Film Promotion (EFP)
European Film Promotion Logo

Starptautiska sadarbības organizācija, ar kuras palīdzību 37 dalībvalstu kino institūcijas popularizē visā pasaulē savas valsts nacionālo kino un talantīgus kinoprofesionāļus, kopā veidojot Eiropas kino tēlu pasaulē. EFP dibināta 1997. gadā, Latvija sākotnēji tajā darbojās platformas Baltic Films ietvaros, bet 2014. gadā kļuva par patstāvīgu dalībvalsti.

„Dalība EFP gan Latvijas kinoveidotājus, gan likumdevējus novieto uz starptautiskās kartes un dod mums iespēju pievienoties Eiropas centieniem popularizēt labākās filmas un talantus ārpus valsts robežām. Paveras iespējas plašākai starptautiska līmeņa sadarbībai, kas kino industrijā ir sevišķi svarīga,” atzīst NKC vadītāja Dita Rietuma.

EFP regulāri organizē dažādus starptautiskus pasākumus Eiropas kino redzamības veicināšanai un nozares profesionāļu aktivizēšanai – Producer on the Move Kannu kinofestivālā, Shooting Stars Berlinālē, Oskara balvas pretendentu popularizēšanas kampaņas ASV u.c.

European Film Agency Directors association (EFAD)
European Film Agency Directors association logo

Eiropas kinoinstitūciju vadītāju asociācija EFAD apvieno nacionālās filmu nozares institūcijas no 35 Eiropas valstīm; asociācijā tiek uzņemtas organizācijas, kas savā valstī veido audiovizuālās nozares politiku un administrē filmu nozares finansējumu. Asociācijas mērķis ir apvienot atsevišķu valstu spēkus, ieceres un intereses, lai pilnveidotu Eiropas kopīgo audiovizuālo politiku, likumdošanu un pārrobežu sadarbību.

European Audiovisual Observatory (EAO)
European Audiovisual Observatory logo

Starptautiska, Strasbūrā bāzēta organizācija, kas dibināta 1992. gadā, lai nodrošinātu salīdzināmas un uzticamas statistiskās informācijas apkopošanu audiovizuālo mediju nozarē (kino, TV, radio, video, internets) visas Eiropas mērogā. Šobrīd EAO uztur regulāru pārskatu par audiovizuālās jomas datiem 41 dalībvalstī, analizē attīstības tendences gan globālā, gan lokālā mērogā, fiksē un izvērtē situāciju ekonomikā, likumdošanā un citos būtiskos aspektos.