Nacionālā Kino centra darbības mērķis ir īstenot valsts politiku filmu nozarē un administrēt filmu nozarei paredzētos valsts budžeta līdzekļus.

Galvenās Nacionālā Kino centra funkcijas:

  • administrēt filmu nozarei paredzētos valsts budžeta līdzekļus;
  • veicināt Latvijas filmu nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju;
  • veicināt filmu radīšanu, kā arī audiovizuālā mantojuma pieejamību un izplatību Latvijā un pasaulē;
  • koordinēt Latvijas filmu nozares līdzdarbību Eiropas audiovizuālās jomas atbalsta programmās;
  • reģistrēt filmu producentus;
  • uzraudzīt filmu klasifikācijas noteikumu izpildi;
  • veikt citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas kino jomā.

Nacionālā Kino centra nolikums