Nacionālā Kino centra tāmes publicētas Valsts kases mājaslapā.

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.

Informācija par piemaksām, prēmijām un naudas balvām un to noteikšanas kritērijiem institūcijā.