Latvijas Filmu padome ir sabiedriska padomdevēja institūcija Latvijas Republikas kultūras ministram. Padomes mērķis ir nodrošināt demokrātijas principu īstenošanu filmu nozares pārvaldes jomā un veicināt nacionālās filmu mākslas attīstību.

Galvenie Filmu padomes uzdevumi:

  • Vērtēt un prognozēt filmu nozares stratēģiskās perspektīvas plašā kultūrpolitiskā un sociālekonomiskā kontekstā;
  • Sadarboties ar Kultūras ministriju nozares stratēģijas izstrādāšanā, budžeta un investīciju politikas veidošanā, likumprojektu u.c. normatīvo aktu sagatavošanā;
  • Vērtēt audiovizuālās nozares iestāžu darbību un sniegt priekšlikumus to uzlabošanai;
  • Analizēt ar filmu nozari saistītus jautājumus un sniegt priekšlikumus to risināšanai. 

Filmu padomes sastāvs

Dace Vilsone – Kultūras ministrijas valsts sekretāre;
Dita Rietuma – Nacionālā Kino centra vadītāja;
Alise Ģelze – Valsts Kultūrkapitāla fonda Filmu mākslas nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja;
Jānis Eglītis – Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes pārstāvis;
Dāvis Sīmanis – Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālās filmu skolas pārstāvis;
Zane Valeniece – VSIA „Latvijas Televīzija” projektu vadītāja;
Andris Ķēniņš – biedrības „Latvijas Raidorganizāciju asociācija” izpilddirekktors;
Andrejs Ēķis – filmu producents un režisors;
Jānis Kalējs – biedrības “Latvijas filmu servisa producentu asociācija” valdes loceklis;
Aija Bērziņa – biedrības „Latvijas Kinoproducentu asociācija” prezidente;
Ieva Romanova – biedrības „Latvijas Kinematogrāfistu savienība” priekšsēdētāja.

 

2023

2022

2021

2020

2019 un iepriekš