Latvijas Filmu padome ir sabiedriska padomdevēja institūcija Latvijas Republikas kultūras ministram. Padomes mērķis ir nodrošināt demokrātijas principu īstenošanu filmu nozares pārvaldes jomā un veicināt nacionālās filmu mākslas attīstību.

Galvenie Filmu padomes uzdevumi:

  • Vērtēt un prognozēt filmu nozares stratēģiskās perspektīvas plašā kultūrpolitiskā un sociālekonomiskā kontekstā;
  • Sadarboties ar Kultūras ministriju nozares stratēģijas izstrādāšanā, budžeta un investīciju politikas veidošanā, likumprojektu u.c. normatīvo aktu sagatavošanā;
  • Vērtēt audiovizuālās nozares iestāžu darbību un sniegt priekšlikumus to uzlabošanai;
  • Analizēt ar filmu nozari saistītus jautājumus un sniegt priekšlikumus to risināšanai. 

Filmu padomes sastāvs

Dace Vilsone – Kultūras ministrijas valsts sekretāre;
Dita Rietuma – Nacionālā Kino centra vadītāja;
Linda Krūkle – Valsts Kultūrkapitāla fonda Filmu mākslas nozares ekspertu komisijas locekle;
Jānis Eglītis – Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes pārstāvis;
Dāvis Sīmanis – Latvijas Kultūras akadēmijas prorektora mākslinieciskās jaunrades darbā p.i., Audiovizuālās mākslas katedras profesors;
Zane Valeniece – VSIA Latvijas Televīzija Filmu iepirkšanas nodaļas vadītāja;
Baiba Saleniece – biedrības Latvijas Raidorganizāciju asociācija deleģēta komerctelevīzijas pārstāve, SIA All Media Latvia vietēji ražotā satura vadītāja, TV3 Group;
Sonora Brokakinokritiķe, biedrības FIPRESCI Latvija pārstāve;
Jānis Kalējs – producents, biedrības Latvijas filmu servisa producentu asociācija valdes loceklis;
Gints Grūbe – producents, biedrības Latvijas Kinoproducentu asociācija valdes loceklis;
Marta Bite – producente, biedrības Latvijas Kinematogrāfistu savienība valdes locekle.

(apstiprināts ar Kultūras ministrijas 2023. gada 24. oktobra rīkojumu Nr.2.5.-1-180)

 

2024

2023

2022

2021

2020

2019 un iepriekš