Radošā Eiropa MEDIA / Creative Europe MEDIA
RE Media

ES Programmas Radošā Eiropa apakšprogramma MEDIA domāta uzņēmējiem, kuru galvenā   nodarbošanās ir audiovizuālas produkcijas (filmu un videospēļu) ražošana; plašāks iesniedzēju loks var pretendēt uz atbalstu starptautisku kursu, festivālu un filmu popularizēšanas pasākumu organizēšanai un auditorijas paplašināšanas pasākumiem. Projektus vērtē neatkarīgi eksperti, kurus izvēl EACEA aģentūra Briselē, rezultāti tiek paziņoti 4 – 6 mēnešu laikā no projekta iesniegšanas termiņa. Lielākajā daļā no atbalsta shēmām iespējams konkursa kārtībā pretendēt tikai uz 50% no nepieciešamā finansējuma, pārējie 50% producentam jānodrošina no citiem avotiem. Populārākā atbalsta shēma ir Filmu projektu izstrāde / European Co-Development, kur var pretendēt uz atbalstu sagatavošanas darbiem pie kopražojuma filmas, kas veicami līdz pirmajai filmēšanas dienai. Filmu ražošana tīrā veidā netiek atbalstīta, vienīgi caur TV un tiešsaistes saturs  / TV and Online Content atbalsta shēmu. Uz RE apakšprogrammas MEDIA atbalstu var pretendēt tikai audiovizuālās jomas profesionāļi ar iepriekšēju pieredzi – piemēram, lai pieteiktos uz atbalstu filmas vai interaktīva projekta izstrādei, producenta vai producējošās kompānijas kontā jābūt vismaz vienam saražotam un komerciāli izplatītam audiovizuālam darbam vismaz 3 valstīs ārpus Latvijas robežām.

Eurimages
Eurimages logo

Fonds Eurimages dibināts 1989. gadā un veicina filmu nozares darbību visā Eiropā, atbalstot starptautiskus kopražojumus – finansiālu atbalstu fondā var saņemt pilnmetrāžas filmas, kuru ražošanā iesaistītas vismaz divas valstis no Eurimages biedru loka, kas aptver 37 Eiropas valstis un Kanādu. Latvija ir Eurimages dalībniece kopš 2002. gada, fonda sesijās un projektu vērtēšanā valsti pārstāv Nacionālā Kino centra ražošanas daļas vadītāja Inga Blese. Šajā laikā finansiālu atbalstu no Eurimages saņēmušas apmēram 20 pilnmetrāžas filmas, kuru ražošanā iesaistītās Latvijas filmu studijas un kinovides profesionāļi izmantojuši iespēju savu prasmju pilnveidošanai starptautiskā līmenī.