Radošā Eiropa MEDIA / Creative Europe MEDIA
RE Media

ES Programmas Radošā Eiropa apakšprogramma MEDIA domāta uzņēmējiem, kuru galvenā   nodarbošanās ir audiovizuālas produkcijas (filmu un videospēļu) ražošana; plašāks iesniedzēju loks var pretendēt uz atbalstu starptautisku kursu, festivālu un filmu popularizēšanas pasākumu organizēšanai un auditorijas paplašināšanas pasākumiem. Projektus vērtē neatkarīgi eksperti, kurus izvēl EACEA aģentūra Briselē, rezultāti tiek paziņoti 4 – 6 mēnešu laikā no projekta iesniegšanas termiņa. Lielākajā daļā no atbalsta shēmām iespējams konkursa kārtībā pretendēt tikai uz 50% no nepieciešamā finansējuma, pārējie 50% producentam jānodrošina no citiem avotiem. Populārākā atbalsta shēma ir Filmu projektu izstrāde / European Co-Development, kur var pretendēt uz atbalstu sagatavošanas darbiem pie kopražojuma filmas, kas veicami līdz pirmajai filmēšanas dienai. Filmu ražošana tīrā veidā netiek atbalstīta, vienīgi caur TV un tiešsaistes saturs  / TV and Online Content atbalsta shēmu. Uz RE apakšprogrammas MEDIA atbalstu var pretendēt tikai audiovizuālās jomas profesionāļi ar iepriekšēju pieredzi – piemēram, lai pieteiktos uz atbalstu filmas vai interaktīva projekta izstrādei, producenta vai producējošās kompānijas kontā jābūt vismaz vienam saražotam un komerciāli izplatītam audiovizuālam darbam vismaz 3 valstīs ārpus Latvijas robežām.

Eurimages
Eurimages logo

Fonds Eurimages dibināts 1989. gadā un veicina filmu nozares darbību visā Eiropā, atbalstot starptautiskus kopražojumus – finansiālu atbalstu fondā var saņemt pilnmetrāžas filmas, kuru ražošanā iesaistītas vismaz divas valstis no Eurimages biedru loka, kas aptver 37 Eiropas valstis un Kanādu. Latvija ir Eurimages dalībniece kopš 2002. gada, fonda sesijās un projektu vērtēšanā valsti pārstāv Nacionālā Kino centra ražošanas daļas vadītāja Inga Blese. Šajā laikā finansiālu atbalstu no Eurimages saņēmušas apmēram 20 pilnmetrāžas filmas, kuru ražošanā iesaistītās Latvijas filmu studijas un kinovides profesionāļi izmantojuši iespēju savu prasmju pilnveidošanai starptautiskā līmenī.

ERAF projekts “Latvijas kino industrijas uzņēmumu izaugsme, veicinot to profesionālo veiktspēju” (projekta Nr.13.1.4.0/22/I/001)

 

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

 

Sākot ar 2022.g. 26.augustu Nacionālais kino centrs (NKC) īsteno ERAF projektu “Latvijas kino industrijas uzņēmumu izaugsme, veicinot to profesionālo veiktspēju” (projekta Nr.13.1.4.0/22/I/001).

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu Latvijas filmu producentiem 5 filmu un 4 seriālu ražošanā, tādējādi mazinot Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes sekas un saglabājot darbavietas uzņēmumos 8 producentu studijās, kas darbojas kultūras un radošajās nozarēs.

Projekts tiek īstenots "Latvijas kino industrijas uzņēmumu izaugsme, veicinot to profesionālo veiktspēju" darbības programmas "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanās pasākumi kultūras jomā" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Atbalsts kino industrijas uzņēmumiem, veicinot to profesionālo kapacitāti un izaugsmi" ietvaros. Lai sasniegtu projekta mērķi, NKC konkursa kārtībā piesaistīja sadarbības partnerus - filmu producentu studijas (juridiskas personas, kas reģistrētas kā filmu producenti un atbilst Eiropas Komisijas regulas Nr. 651/2014 2.panta 24.punktam un 1.pielikumā noteiktajiem kritērijiem.), kas veidos kvalitatīvas un mākslinieciski augstvērtīgas Latvijas pilnmetrāžas filmas un oriģinālseriālus (daudzsēriju filmas). Projekta ietvaros veidotās filmas tiks pabeigtas (būs gatavas publiskai izrādīšanai) līdz 2023.gada 31.decembrim. Atbalstītās 8 filmu producentu studijas ir šī projekta iznākuma rādītājs.

Veids

Nosaukums

Studija

Režisors

Plānotais ERAF un valsts budžeta līdzekļu atbalsta apmērs, EUR

spēlfilmas seriāls

Padomju džinsi

SIA Tasse Film

Staņislavs Tokalovs, Juris Kursietis

1 027 021,53

spēlfilmas seriāls

Pansija pilī

SIA Mistrus Media

Andis Mizišs, Marta Elīna Martinsone, Dāvis Sīmanis

1 123 308,29

spēlfilmas seriāls

Dumpis

SIA Cinevilla Films

Andrejs Ēķis

963 874,66

spēlfilmas seriāls

Asistente

SIA EGO MEDIA

Liene Linde, Alise Zariņa

592 382,03

spēlfilma (bērniem un jauniešiem)

BUM!

SIA picture house

Marta Selecka, Andra Dorša

619 204,25

dokumentāla filma (bērniem un jauniešiem)

Pieaugšana

SIA Mistrus Media

Ivars Seleckis, Armands Začs

132 116,84

spēlfilma

Dieva suns

SIA Tritone Studio

Lauris Ābele, Raitis Ābele

286 549,97

spēlfilma

Lācis un Cālis. TTT Leģendas dzimšana

SIA Amber Land Films

Dzintars Dreibergs

911 356,97

spēlfilma

MŪŽĪGI JAUNI

SIA White Picture

Armands Začs

561 052,89

 

 

 

KOPĀ:

6 216 867,43

 

Galvenās projekta darbības ietver:

1) 5 pilnmetrāžas filmu (filmas ilgums ir ne mazāks par 65 minūtēm) un 4 oriģinālseriālu (ne mazāk kā 7 sērijās, kur katras sērijas garums ir ne mazāks kā 45 min.) producēšanu un ražošanu, kas projekta izpratnē uzskatāms arī par rezultāta rādītāju;

2) Projekta vadības nodrošināšanu (NKC nodrošina projekta vadības un īstenošanas personālu).

Par plānoto projekta īstenošanas sākumu uzskatāms līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas datums, projekta noslēguma datums - 2023.gada 31.decembris.

 

Pieejamais kopējais attiecināmais finansējums līguma slēgšanai ir EUR 8 004 216,87, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 5 482 499,93 un valsts budžeta finansējums EUR 967 500,03.