RE MEDIA 2023

ES Programmas Radošā Eiropa apakšprogramma MEDIA domāta uzņēmējiem, kuru galvenā nodarbošanās ir audiovizuālas produkcijas (filmu un videospēļu) ražošana; plašāks iesniedzēju loks var pretendēt uz atbalstu starptautisku kursu, festivālu un filmu popularizēšanas pasākumu organizēšanai un auditorijas paplašināšanas pasākumiem. Projektus vērtē neatkarīgi eksperti, kurus izvēlas EACEA aģentūra Briselē (kļūt par ekspertu filmu nozares profesionāļi var aizpildot anketu šeit), rezultāti tiek paziņoti 4 – 8 mēnešu laikā no projekta iesniegšanas termiņa. Lielākajā daļā no atbalsta shēmām iespējams konkursa kārtībā pretendēt tikai uz 50% no nepieciešamā finansējuma, pārējie 50% producentam jānodrošina no citiem avotiem. Populārākā atbalsta shēma ir Filmu projektu izstrāde / European Co-Development, kur var pretendēt uz atbalstu sagatavošanas darbiem pie kopražojuma filmas, kas veicami līdz pirmajai filmēšanas dienai. Šajā konkursā maksimālā atbalsta intensitāte ir 70%. Filmu ražošana tīrā veidā netiek atbalstīta, vienīgi caur TV un tiešsaistes saturs / TV and Online Content atbalsta shēmu. Uz RE apakšprogrammas MEDIA atbalstu var pretendēt tikai audiovizuālās jomas profesionāļi ar iepriekšēju pieredzi – piemēram, lai pieteiktos uz atbalstu filmas vai interaktīva projekta izstrādei, producenta vai producējošās kompānijas kontā jābūt vismaz vienam saražotam un komerciāli izplatītam audiovizuālam darbam vismaz 3 valstīs ārpus Latvijas robežām.