Līdz šī gada 30. novembrim Nacionālais Kino centrs (NKC) pieņem projektu pieteikumus Latvijas filmu mārketinga, nozares profesionāļu tālākizglītības un industrijas pasākumu atbalsta konkursā. Iesniegšanas termiņš visiem projektu veidiem atvērts līdz 2021. gada 30. novembrim, izvērtēšana notiek reizi mēnesī.

Konkursā atlikušais sadalāmais finansējums – 153 980 EUR.

25.05.2021. grozījumi konkursa nolikumā papildina un precizē prasības projekta sagatavošanai un iesniegšanai.
Vispārējā kārtībā projektu izvērtēšana notiek reizi kalendārajā mēnesī pēc 1. datuma, izvērtējot iepriekšējā mēnesī iesniegtos projektus.

Detalizētāka informācija par finansējuma nosacījumiem un projektu sagatavošanu atrodama konkursa nolikumā.
Projektus aicinām iesniegt elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz e-pasta adresi nkc@nkc.gov.lv.

25.05.2021. grozīts 

 

Informācija:
Inga Blese,
inga.blese@nkc.gov.lv
67358862, 29418305