2023. gada KONKURSS JAUNU FILMU ATTĪSTĪŠANAS PROJEKTU ATBALSTAM         

Nacionālais Kino centrs (NKC) izsludina 2023. gada konkursu filmu attīstīšanas projektu atbalstam.

Konkursa finansējums ir 190 000 EUR apmērā, no kura spēlfilmu projektiem plānots piešķirt 118 500 EUR, dokumentālo filmu projektiem 37 000 EUR un animācijas filmu projektiem 34 500 EUR.

Detalizētāka informācija par finansējuma nosacījumiem un projektu sagatavošanu atrodama konkursa nolikumā. Lūdzam to uzmanīgi izlasīt un projektu sagatavošanas laikā droši uzdot neskaidros jautājumus.

Projekti iesniedzami elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu (dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu), kas tiek nosūtīts uz NKC e-adresi _DEFAULT@90000022100 vai, sūtot no Latvija.lv, adresāta logā izvēloties Nacionālais kino centrs.

Informācijai par e-adresi skat.  https://latvija.lv/BUJEadrese

Projektu iesniegšanas termiņš - līdz 2023. gada 14. septembrim plkst.23:59.

Konkursa rezultātus paziņosim līdz 2023. gada 18. oktobrim.

 

EKSPERTU KOMISIJAS

Spēlfilmu ekspertu komisija:

Pēteris Krilovs, Sonora Broka, Inga Blese.

Dokumentālo filmu ekspertu komisija:

Zane Balčus, Ieva Ūbele, Kristīne Matīsa.

Animācijas filmu ekspertu komisija:

Māra Liniņa, Kristīne Simsone, Agnese Zapāne.

 

Informācija:
Inga Blese,
inga.blese@nkc.gov.lv
tālr. 29418305