2024. gada KONKURSS JAUNU FILMU RAŽOŠANAS ATBALSTAM

Nacionālais Kino centrs (NKC) izsludina 2024. gada filmu ražošanas konkursu ar mērķi atbalstīt jaunu pilnmetrāžas spēlfilmu (vismaz 65 min) un visu garumu animācijas un dokumentālo filmu ražošanu, rosinot veidot filmas arī bērnu un/vai jauniešu auditorijai.

Konkursa finansējums ir 1 800 158 EUR apmērā, no kura spēlfilmu projektiem plānots piešķirt 961 913 EUR, dokumentālo filmu projektiem 544 133 EUR un animācijas filmu projektiem 294 112 EUR.

Konkursā nevar iesniegt projektus, kuri ir saņēmuši NKC finansējumu filmas ražošanai vai pabeigšanai, starptautisku kopražojumu projektus, kuros Latvijas filmu producents ir mazākuma kopražotājs, projektus, kuri saņēmuši filmu ražošanas (izņemot projektu attīstību) finansējumu Valsts Kultūrkapitāla fondā un projektus, kuru ražošana ir jau uzsākta.
Detalizētāka informācija par finansējuma nosacījumiem un projektu sagatavošanu atrodama konkursa nolikumā. Lūdzam to uzmanīgi izlasīt un projektu sagatavošanas laikā droši uzdot neskaidros jautājumus.

Projektus iesniedzami elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu (dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu), kas tiek nosūtīts uz NKC e-adresi _DEFAULT@90000022100 vai, sūtot no Latvija.lv, adresāta logā izvēloties Nacionālais kino centrs.

Informācijai par e-adresi skat.  https://latvija.lv/BUJEadrese

Projektu iesniegšanas termiņš - līdz 2024. gada 29. februārim plkst.23:59.

Konkursa rezultāti - 2024. gada 15. aprīlī.

Pirms projektu iesniegšanas, filmu studijas ir aicinātas pārbaudīt un pārliecināties, ka ir izpildīts Filmu likuma 4.panta nosacījums, kas paredz, ka "Gada laikā pēc tādas Latvijas filmas pabeigšanas, kura saņēmusi publisko finansējumu, filmas producents iesniedz Latvijas Nacionālajam arhīvam filmas oriģinālu vai filmas kopiju tādā formātā, kas ļauj iegūt filmas oriģināla kvalitāti".

 

PROJEKTU PUBLISKĀS PREZENTĀCIJAS

Konkursā iesniegto projektu publiskās prezentācijas plānotas klātienē, Nacionālajā filmu skolā, Elijas ielā 17. Animācijas filmas - 28.martā, dokumentālās filmas - 2.aprīlī, spēlfilmas - 3.aprīlī.

 

EKSPERTU KOMISIJAS

Spēlfilmu ekspertu komisija:

Pēteris Krilovs, Sonora Broka.

Dokumentālo filmu ekspertu komisija:

Zane Balčus, Ieva Ūbele.

Animācijas filmu ekspertu komisija:

Māra Liniņa, Kristīne Simsone.

 

Katrā ekspertu komisijā darbojas arī viens NKC pārstāvis:

Kristīne Matīsa – dokumentālo filmu ekspertu komisijā,

Agnese Zapāne – animācijas filmu ekspertu komisijā,

Inga Blese - spēlfilmu ekspertu komisijā.

 

Informācija:
Inga Blese,
inga.blese@nkc.gov.lv
tālr. 29418305