Aicinājums pieteikties EKSPERTU PADOMES KANDIDĀTIEM konkursā PILNMETRĀŽAS FILMU UN SERIĀLU VEIDOŠANAI darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai” 13.1.4.specifiskā atbalsta mērķa „Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas „Atbalsts kino industrijas uzņēmumiem, veicinot to profesionālo kapacitāti un izaugsmi” ietvaros iesniegto projektu vērtēšanai.

08.02.2022. Nacionālais kino centrs augstākminētās programmas ietvaros ir izsludinājis pilnmetrāžas filmu un seriālu veidošanas konkursu. Konkursa mērķis ir atbalstīt kvalitatīvu, mākslinieciski augstvērtīgu Latvijas pilnmetrāžas filmu, kā arī oriģinālseriālu (daudzsēriju filmu) attīstīšanu un veidošanu, ko iespējams pabeigt līdz 2023. gada 31. decembrim.

Ekspertu padomes locekļiem laikā no 2022. gada 8. marta līdz 2023. gada 31. decembrim būs jāpiedalās projektu pieteikumu vērtēšanā un atbalstīto projektu īstenošanas uzraudzībā. Ar apstiprinātajiem Ekspertu padomes locekļiem tiks slēgti darba līgumi, kas, cita starpā atrunās veicamo darbu un atalgojuma aprēķinu un izmaksas kārtību.

Ekspertu padomes locekļu kandidātus var pieteikt Latvijas filmu nozares nevalstiskās organizācijas (tās, kuras  apvieno vairāk kā trīs filmu nozarē strādājošus filmu producentus un/vai filmu nozares profesionāļus). Pieteikumi tiek pieņemti arī no individuāliem pretendentiem.

Ekspertu padomes izveidi un darbību regulē EKSPERTU PADOMES NOLIKUMS.

Lai pieteiktos vai pieteiktu kandidātus darbam Ekspertu padomē, līdz 2022. gada 25. februāra plkst. 23:59 jānosūta uz e-pasta adresi  nkc@nkc.gov.lv elektroniski parakstīts pieteikums, kas ietver

  • Individuālajiem pretendentiem: IESNIEGUMA PIETEIKUMA VEIDLAPU un CV;
  • Organizāciju pieteiktajiem pretendentiem – pieteicēja organizācijas brīvā formā rakstītu pieteikuma vēstuli, norādot pieteikto pretendentu vārdus, uzvārdus, vēstulei pievienojot pieteikto pretendentu apliecinātu IESNIEGUMA PIETEIKUMA VEIDLAPU un CV.

 

Informācija:
Inga Blese,
inga.blese@nkc.gov.lv
67358862, 29418305