Informējam, ka 2021. gada 16. jūlijā tiek apturēts 2021. gada 8. janvārī izsludinātais konkurss “2021. gada valsts budžeta līdzfinansējuma konkursu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā”.

Konkurss un jaunu pieteikumu pieņemšana tajā tiek apturēti līdz grozījumu veikšanai konkursa norisi regulējošo Ministru kabineta noteikumu nr. 163 “Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā” 41.punktā, kas šobrīd paredz, ka “Ņemot vērā Komisijas regulas Nr. 651/2014 darbības termiņu, lēmums par atbalsta piešķiršanu var tikt pieņemts līdz 2021. gada 30. jūnijam”.

Informācija: Inga Blese, inga.blese@nkc.gov.lv, 67358862