Nacionālais Kino centrs (NKC) izsludina Filmēšanas tehnisko nepieciešamību apzināšanas un risinājumu konkursu ar mērķi veicināt Latvijas kino un filmu nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju, turpinot 2020. gadā NKC konkursa “Filmēšanas tehnisko nepieciešamību apzināšana” ietvaros uzņemšanas paviljona stratēģiskās koncepcijas izstrādē paveikto, sagatavojot Latvijas filmu uzņemšanas paviljona izveides projektu, t.sk. izstrādājot projekta biznesa plānu, analizējot un izvēloties atbilstošu pārvaldības un finansēšanas modeli plāna īstenošanai un sagatavojot projektu nepieciešamo investīciju piesaistei.

Konkursa finansējumu veido Kultūras ministrijas apakšprogrammas “Filmu nozare” finansējums 50 000 EUR apmērā.

Detalizētāka informācija par konkursu un projektu sagatavošanu atrodama konkursa nolikumā.

Konkursa projekti, saskaņā ar Konkursa nolikuma prasībām, iesniedzami NKC elektroniski parakstīta dokumenta formā līdz 2022. gada 5.decembrim plkst.23:59

Informācija:
Inga Blese,
inga.blese@nkc.gov.lv
29418305