Ņemot vērā gan to, ka 2021. gada otrajā pusē plānotas daudzu Latvijas filmu pirmizrādes un publiska izrādīšana, gan arī to, ka konkursa finansējums ir ierobežots, tiek pārtraukts 2020. gada 21. decembra oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (Nr. 246) izsludinātais konkurss “2021. gada konkurss Latvijas filmu mārketinga, nozares profesionāļu tālākizglītības un industrijas pasākumu atbalstam”.

Tā vietā Nacionālais kino centrs izsludina sekojošu projektu konkursu:

2021. gada konkurss LATVIJAS FILMU MĀRKETINGA UN NOZARES PROFESIONĀĻU UZSĀKTO TĀLĀKIZGLĪTIBAS PROJEKTU PABEIGŠANAS ATBALSTAM

Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas filmu atpazīstamību un nozares profesionāļu izaugsmi un konkurētspēju, atbalstot šādus projektus:

1) 2021. gadā plānoto jaunāko Latvijas pilnmetrāžas filmu mārketinga aktivitātes pirmizrādīšanai un profesionālai filmu demonstrēšanai (kinoteātros vai kinoteātros un tiešsaistē. Konkursa ietvaros netiek atbalstītas mārketinga aktivitātes filmām, kam plānota tikai tiešsaistes izrādīšana);

2) Latvijas filmu, kas atlasītas konkursa kārtībā, mārketinga aktivitātes to dalībai konkursa nolikumā minētajos starptautiskajos filmu mākslas pasākumos, kā arī konkursa kārtībā atlasītu filmu projektu mārketinga aktivitātes to dalībai MEDIA atbalstītajos filmu projektu tirgos;

3) Latvijas filmu nozares profesionāļu ar Kino centra atbalstu uzsākto tālākizglītības projektu pabeigšanu (dalība MEDIA atbalstītajos tālākizglītības kursos un semināros ārvalstīs).

Konkursā pieejamais finansējumu - EUR 130 140.

Projektu iesniegšanas termiņš projektiem, kas paredz Latvijas pilnmetrāžas filmu mārketinga aktivitātes pirmizrādīšanai un profesionālai filmu demonstrēšanai, ir atvērts līdz 2021. gada 9. augustam, pārējiem projektu veidiem iesniegšanas termiņš ir atvērts līdz 2021. gada 30. novembrim.

Vispārējā kārtībā projektu izvērtēšana notiek reizi kalendārajā mēnesī pēc 1. datuma, izvērtējot iepriekšējā mēnesī iesniegtos projektus.

Nolikuma 3.1. punktā minētie projekti (2021. gadā plānoto jaunāko Latvijas pilnmetrāžas filmu mārketinga aktivitātes pirmizrādīšanai un profesionālai filmu demonstrēšanai Latvijā), kas iesniegti no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 9. augustam (plkst.23:59), tiks izvērtēti līdz 2021. gada 9. septembrim.

Filmu veidotājus, kuri plāno pirmizrādes augustā un septembra sākumā un vēlas pretendēt uz šīs programmas atbalstu, lūdzam ņemt vērā, ka projekti Latvijas filmu mārketingam Latvijā ir jāiesniedz ne vēlāk kā 1 mēnesi pirms attiecīgās filmas nacionālās pirmizrādes datuma.

Informācija:
Inga Blese
inga.blese@nkc.gov.lv
29418305, 67358862