Topošie Baltijas reģiona filmu veidotāji, kā arī profesionāļi, studenti un amatieri (izglītojušies pašmācības ceļā) tiek aicināti piedalīties īsfilmu konkursā, kas notiks Konrada Adenauera fonda (KAF) pārstāvniecības Rīgā rīkotā Brīvības filmu festivāla ietvaros.

Filmai jāvairo apziņa par (vispasaules) cīņu par politisko brīvību, jāizceļ brīvības vērtība un jāatklāj diskusija par demokrātiju un pilsonisku sabiedrību. Filma, kas vislabāk iztirzās jautājumus par brīvību un labāku saprašanos kultūru starpā, iegūs balvu – 2000 eiro. Apbalvotā īsfilma tiks izrādīta festivālā.

Lūdzu, plašāku informāciju meklējiet pielikumā šeit.
 
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2012. gada 29. februāris.