Izsludināti konkursi

Nacionālais kino centrs (NKC) izsludina 2015.gada dokumentālo filmu ražošanas otro konkursu Eur 114 501 apmērā ar mērķi atbalstīt gan jaunu, gan ar NKC atbalstu ražošanā esošu dokumentālo filmu ražošanu, kuru plānots uzsākt, turpināt vai pabeigt šogad.

Konkursā var tikt iesniegti projekti neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav iepriekš saņēmuši NKC finansējumu. NKC attīstības finansējumu saņēmušie projekti var tikt iesniegti konkursā tikai tad, ja līdz projektu iesniegšanas dienai ir izpildītas iepriekš ar NKC noslēgtā līguma saistības, parakstot aktu par projekta attīstīšanas pabeigšanu. Konkursā nevar tikt iesniegti projekti, kuri saskaņā ar NKC līgumiem ir saņēmuši finansējumu filmas pabeigšanai. Konkursā tāpat nevar tikt iesniegti starptautiski kopražojuma projekti, kuros Latvijas filmu producents ir mazākuma kopražotājs.

Konkursa projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10 līdz šā gada 7.septembrim plkst.12:00. Ar konkursa nolikumu var iepazīties NKC mājas lapas www.nkc.gov.lv sadaļā NKC konkursi, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis +371 67358878.

Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursu izsludināšanu publicēts 07.08.2015. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 153.numurā.

Informācija

Uldis Dimiševskis
Tel.: +371 67358862
E-pasts: uldis.dimisevskis@nkc.gov.lv