Izsludināti konkursi
Tulkots ar mašīntulkotāju

Nacionālais kino centrs (NKC) 21. janvārī izsludinājis 2015.gada filmu projektu ražošanas konkursu ar mērķi atbalstīt animācijas filmu, dokumentālo filmu un pilnmetrāžas spēlfilmu ražošanu vai ražošanas pabeigšanu 2015.-2016. gadā. Pilnmetrāžas filma ir filma, kuras ilgums ir ne mazāks par 65 minūtēm.

9. februārī konkursa nolikumā izsludināti grozījumi, līdz ar to projektu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2015. gada 9. martam.

Konkursa finansējums ir EUR 911 954, no kura animācijas filmu projektiem tiek piešķirti EUR 328 492, dokumentālo filmu projektiem EUR 83 069 un spēlfilmu projektiem EUR 500 393. Detalizētāka informācija par finansējuma nosacījumiem atrodama konkursa nolikumā.

Konkursā netiek atbalstīti filmu projekti, kuri jau ir saņēmuši NKC finansējumu filmas ražošanai; šo projektu atbalsta konkurss plānots aprīļa sākumā. Uz konkursa finansējumu nevar pretendēt arī projekta iesniedzējs, kas nav izpildījis NKC finansēšanas līgumu saistības, t.sk. gada laikā pēc filmas, kura saņēmusi publisko (arī VKKF) finansējumu, pabeigšanas nav nodevis to Latvijas Nacionālajam arhīvam saskaņā ar Filmu likuma 4.panta 1.daļu.

Konkursa projekti iesniedzami personīgi, pa pastu vai elektroniski NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10 līdz šā gada 9. martam plkst.12:00. Ar konkursa nolikumu var iepazīties NKC mājaslapā www.nkc.gov.lv, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis +371 67358878, e-pasta adrese nfc@nfc.gov.lv.

Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”.

Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 21.01.2015. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 14. numurā, paziņojums par grozījumiem nolikumā – 9.02.2015. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 27. numurā.

Uldis Dimiševskis
Vadītāja vietnieks
Nacionālais kino centrs
Peitavas 10, Rīga LV-1050 Latvia
Tel: +371 67358862
Mob: +371 26959190
E-pasts: uldis.dimisevskis@nfc.gov.lv