Izsludināti konkursi

Kopējais finansējums Eur 4 231 440 un tā īstenojamās programmas:

 1. Bāzes dotācija un Latvijas filmu daudzveidības veicināšana Eur 2 145 994
 2. Līdzfinansējums ārvalstu filmu veidošanai Latvijā Eur 996 010
 3. Latvijas filmas Latvijas simtgadei Eur 889 436
 4. Spēlfilmas “Dvēseļu putenis” ražošanai Eur 200 000

Konkursu plāns un to finansējums:

 1. Bāzes dotācija un Latvijas filmu daudzveidības veicināšana Eur 2 145 994:
  1. filmu ražošanas atbalsts (83% 1 781 174) visiem filmu veidiem saskaņā ar 59/23/18 procentuālo principu, paredzot finansējumu (1) jauniem projektiem 911 954 apmērā – izsludināts 21.janvārī, atkārtoti 9.februārī, projektu iesniegšana līdz 9.martam, (2) kā arī ar NKC atbalstu jau ražošanā esošo projektu pabeigšanai 869 220 apmērā – aprīlis;
  2. minoritātes kopražojumu atbalsts Latvijas producentu veidotām filmām, novirzot daļu no līdzfinansējuma programmas ārvalstu filmu veidošanai šim mērķim (sk. 2.punktu) – maijs;
  3. projektu attīstīšanas atbalsts, t.sk. filmu daudzveidības veicināšana, visiem filmu veidiem saskaņā ar 59/23/18 procentuālo principu (5% 107 300) – maijs;
  4. debijas filmu programma visiem filmu veidiem saskaņā ar 59/23/18 procentuālo principu (7% 150 220) – maijs;
  5. citu filmu nozares projektu, t.sk. Latvijas filmu izplatīšanas atbalsts (5% 107 300) – maijs-septembris.
 2. Līdzfinansējums ārvalstu filmu veidošanai Latvijā Eur 996 010: konkurss vairākās kārtās tiks izsludināts februāra mēneša laikā, paredzot novirzīt finansējumu aptuveni 150 000 apmērā minoritātes kopražojumu konkursam.
 3. Latvijas filmas Latvijas simtgadei Eur 889 436: programmas pašreizējais kopējais plānotais finansējums ir 7 504 014 Eur (2014 – 264 654, 2015 – 889 436, 2016 – 1 552 962, 2017 – 4 796 962). 2015.gada finansējums tiek plānots sekojoši:
  1. dokumentālo filmu sākotnējā atlase: projektu attīstīšanas konkurss – aprīlis, projektu ražošanas uzsākšanas konkurss – oktobris-novembris;
  2. pilnmetrāžas animācijas ražošanas uzsākšana – oktobris;
  3. spēlfilmu atlases turpināšana un attīstīšanas pabeigšana – oktobris.
 4. Spēlfilmas “Dvēseļu putenis” ražošanas turpināšanas atbalsts Eur 200 000 apmērā: 2014.gada līgums noslēgts, saskaņošanas jautājums ar Eiropas Komisiju joprojām aktuāls.

(!) spēlfilmu, animācijas un dokumentālo filmu atlasei gada beigās varēs tikt pieteikti arī iepriekšējās atlases kārtās neatbalstītie projekti, kā arī citi projekti, ar nosacījumu vērtēšanai iesniedzot filmas scenāriju (dokumentālām filmām attīstītu projektu) un demo materiālu.

Piezīme par visiem konkursiem: katrā filmu projektu atbalsta konkursa nolikumā plānota prasības izpilde par arhīvā deponējamajām filmām, saskaņā ar Filmu likuma 4.pantu (Gada laikā pēc tādas Latvijas filmas pabeigšanas, kura saņēmusi publisko finansējumu, filmas producents iesniedz Latvijas Nacionālajam arhīvam filmas oriģinālu vai filmas kopiju tādā formātā, kas ļauj iegūt filmas oriģināla kvalitāti). Ja filmas nebūs nodotas, projekts konkursā netiks vērtēts.