Konkursu rezultāti

10. februārī apstiprināti NKC 23.12.2015. izsludinātā 2016. gada valsts budžeta līdzfinansējuma konkursa nākamie rezultāti ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā.

Konkursā pieejamā finansējuma ietvaros (EUR 446 763) atbalstīts Grieķijas producentu “Heretic Productions” veidotais spēlfilmas “Vīruss” (režisors Angelos Frantzis) projekts EUR 45 953 apmērā.
Apstiprinātais līdzfinansējums veido 20% no projekta kopējām filmēšanas izmaksām Latvijā, kas plānotas EUR 306 848 apmērā. Projektu Latvijā īsteno un filmu kopproducē kompānija “Tasse Film” ar producentēm Alisi Ģelzi un Aiju Bērziņu. Filmēšana plānota jau februārī un martā, kā arī maija un jūnija mēnešos.

Konkursa mērķis ir atbalstīt ārvalstu filmu veidošanu, kuru plānots īstenot Latvijā laika posmā līdz 2016.gada novembrim, tādējādi piesaistot ārvalstu finansējumu Latvijas filmu nozarei, kā arī veicinot nozares konkurētspēju un profesionālo izaugsmi.
Ārvalstu filmas šī konkursa izpratnē ir projekti, kas tiek īstenoti Latvijas teritorijā un kurus kā kopražojumus vai kā pakalpojumus realizē Latvijas filmu producenti.
Konkursa projektus vērtē Dace Lešinska, Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma programmas „Rīgas filmu fonds” koordinatore, Laura Ģērmane, NKC juriskonsulte, un Eva Erdmane-Durandina, NKC vecākā referente valsts atbalstīto projektu koordinēšanā.

Konkursā, kura projektu termiņš ir atvērts līdz š.g. 30.septembrim, vēl pieejamais finansējums ir EUR 400 810.

11. janvārī apstiprināti NKC 23.12.2015. izsludinātā 2016. gada valsts budžeta līdzfinansējuma konkursa pirmie rezultāti ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā. Konkursā pieejamā finansējuma ietvaros (EUR 646 010) atbalstīts Francijas producentu “Slot Machine” veidotais spēlfilmas “Lēnprātīgā / A Gentle Creature” (režisors Sergejs Lozņica, producents Marianne Slot) projekts, tam piešķirts līdzfinansējums EUR 199 247 apmērā.
Apstiprinātais līdzfinansējums veido 20% no projekta kopējām filmēšanas izmaksām Latvijā, kas plānotas EUR 996 235 apmērā. Projektu Latvijā īsteno producējošā kompānija “Film Angels Studio”, producenti Ivo Ceplevičs un Jānis Kalējs. Filmēšanas sagatavošanas darbi plānoti aprīlī, filmēšana notiks visu jūnija mēnesi Daugavpilī un tās apkaimē.

Konkursa mērķis ir atbalstīt ārvalstu filmu veidošanu, kuru plānots īstenot Latvijā laika posmā līdz 2016.gada novembrim, tādējādi piesaistot ārvalstu finansējumu Latvijas filmu nozarei, kā arī veicinot nozares konkurētspēju un profesionālo izaugsmi. Ārvalstu filmas šī konkursa izpratnē ir projekti, kas tiek īstenoti Latvijas teritorijā un kurus kā kopražojumus vai kā pakalpojumus realizē Latvijas filmu producenti.

Konkursa projektus vērtē Dace Lešinska, Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma programmas „Rīgas filmu fonds” koordinatore, Laura Ģērmane, NKC juriskonsulte un Eva Erdmane-Durandina, NKC vecākā referente valsts atbalstīto projektu koordinēšanā.

Konkursā, kura projektu termiņš ir atvērts līdz š.g. 30.septembrim, vēl pieejamais finansējums ir Eur 446 763.