Izsludināti konkursi

Lai piesaistītu ārvalstu finansējumu Latvijas filmu nozarei, kā arī veicinātu nozares konkurētspēju un profesionālo izaugsmi, Nacionālais kino centrs (NKC) 23. decembrī izsludina 2016. gada valsts budžeta līdzfinansējuma konkursu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā ar pieejamo finansējumu 946 010 EUR (ar 5.01.2016. grozījumiem, kas stājas spēkā 7.01.2016., konkursā pieejamais finansējums ir 646 010 EUR).
Konkursa mērķis ir atbalstīt ārvalstu filmu veidošanu Latvijā, šo mērķi plānots īstenot laika posmā līdz 2016. gada 15. novembrim (galējais termiņš līdzfinansējuma saņemšanai).

Ārvalsts filma šī konkursa izpratnē ir projekts, kas tiek īstenots Latvijas teritorijā un kuru kā kopražojumu vai kā pakalpojumu realizē Latvijas filmu producents. Kopražojuma gadījumā Latvijas producenta ieguldījums šim konkursam pieteiktajos projektos nedrīkst būt lielāks par 20% no filmas kopējā budžeta.

Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10, konkursa termiņš ir atvērts, sākot no 2016. gada 4. janvāra līdz 2016. gada 30. septembrim, plkst. 12:00.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties NKC mājas lapā www.nkc.gov.lv, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis +371 67358878.

Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 23.12.2015. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 251.numurā.

Pēc 2016. gada 11. janvārī un 10. februārī apstiprinātiem rezultātiem šajā konkursā (atbalstīti divi projekti) vēl pieejamais finansējums ir EUR 400 810, projektu termiņš joprojām atvērts līdz 2016. gada 30. septembrim.

Informācija

Uldis Dimiševskis
Tel.: +371 67358862
E-pasts: uldis.dimisevskis@nkc.gov.lv