Izsludināti konkursi

Nacionālais kino centrs (NKC) izsludina 2016. gada otro dokumentālo filmu projektu ražošanas konkursu Eur 61 534 apmērā ar mērķi atbalstīt dokumentālo filmu ražošanu vai to pabeigšanu 2016.-2017. gadā.
Konkursā nevar tikt iesniegti projekti, kuri saskaņā ar NKC līgumiem ir saņēmuši finansējumu filmu ražošanai vai ražošanas pabeigšanai. Konkursā tāpat nevar tikt iesniegti starptautiski kopražojuma projekti, kuros Latvijas filmu producents ir mazākuma kopražotājs.
NKC attīstības finansējumu saņēmušie projekti var tikt iesniegti konkursā tikai tad, ja līdz projektu iesniegšanas dienai ir izpildītas iepriekš ar NKC noslēgtā līguma saistības, parakstot aktu par projekta attīstīšanas pabeigšanu.

Konkursa projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10, līdz šā gada 24.oktobrim plkst.12:00. Ar konkursa nolikumu var iepazīties NKC mājas lapas www.nkc.gov.lv sadaļā NKC konkursi, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis +371 67358878.

Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursu izsludināšanu publicēts 16.09.2065. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 180.numurā.

Informācija

Uldis Dimiševskis
Tel.: +371 67358862
E-pasts: uldis.dimisevskis@nkc.gov.lv