Izsludināti konkursi

Nacionālais kino centrs (NKC) 3. aprīlī izsludina 2017. gada filmu projektu konkursus projektu attīstībai. Bērnu, jauniešu un ģimenes spēlfilmu un animācijas filmu projektu attīstīšanas konkursa mērķis ir atbalstīt vismaz četru pilnmetrāžas (vismaz 65 min) spēlfilmu vai pilnmetrāžas animācijas filmu projektu attīstīšanu, t.sk. scenāriju rakstīšanu, tēmu izpēti, tēlu un vizuālo risinājumu izstrādi, rosinot radīt bērnu, jauniešu un ģimeņu auditorijai piemērotu saturu, tādējādi veicinot Latvijas filmu māksliniecisko un žanrisko daudzveidību. Konkursa finansējums ir 59 000 EUR.

Savukārt animācijas un dokumentālo filmu projektu attīstīšanas konkursa mērķis ir atbalstīt animācijas īsfilmu un visu garumu dokumentālo filmu projektu attīstīšanu, t.sk. scenāriju rakstīšanu, tēmu izpēti, tēlu un vizuālo risinājumu izstrādi, veicinot Latvijas filmu tematisko, žanrisko un māksliniecisko daudzveidību. Konkursa finansējums ir 41 000 EUR apmērā, no kura animācijas filmu projektiem plānots piešķirt 23 000 EUR un dokumentālo filmu projektiem 18 000 EUR.

Abos konkursos var tikt iesniegti tikai tie filmu projekti, kuri nav iepriekš saņēmuši NKC finansējumu, kā arī nav izvērtēti NKC filmu ražošanas konkursos. Detalizētāka informācija par finansējuma un citiem nosacījumiem atrodama konkursu nolikumos.

Konkursu projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10 līdz šā gada 3. maijam plkst. 12:00. Ar konkursu nolikumiem var iepazīties NKC mājas lapā, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis +371 67358878.

Konkursi izsludināti saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursu izsludināšanu publicēts 03.04.2017. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 68. numurā.