Izsludināti konkursi

Nacionālais kino centrs (NKC) 03.01.2017. izsludina 2017. gada konkursu ar pieejamo finansējumu Eur 100 000 apmērā Latvijas filmu marketinga, nozares profesionāļu tālākizglītības un industrijas pasākumu atbalstam.

Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas filmu atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs, kā arī nozares profesionāļu izaugsmi un konkurētspēju, atbalstot sekojošus projektus, kas īstenojami gada laikā no to iesniegšanas konkursā:

  • jaunāko Latvijas filmu marketinga aktivitātes profesionālai filmu demonstrēšanai (DCP formātā) kino izrādīšanas vietās visā Latvijā, par katru filmu iesniedzot atsevišķu projektu;
  • konkursu kārtībā izvēlētu Latvijas filmu marketinga aktivitātes to dalībai nozīmīgos starptautiskos filmu mākslas pasākumos;
  • konkursu kārtībā izvēlētu Latvijas filmu projektu marketinga aktivitātes to dalībai MEDIA atbalstītajos filmu projektu tirgos ārvalstīs;
  • Latvijas filmu nozares profesionāļu dalība MEDIA atbalstītajos tālākizglītības kursos un semināros ārvalstīs;
  • tālākizglītības kursu un semināru rīkošana Latvijas filmu nozares profesionāļiem Latvijā;
  • industrijas pasākumu rīkošana starptautisku filmu festivālu ietvaros Latvijā.

Jaunākās Latvijas filmas šī konkursa izpratnē ir Latvijas filmas, kuru nacionālās pirmizrādes plānotas 2017. gada ietvaros un kuru izplatīšana tiek plānota 2017. un 2018. gadā.

Projektu iesniegšanas termiņš visiem projektu veidiem ir atvērts līdz 2017. gada 30. novembra plkst.12:00.  Latvijā organizēto tālākizglītības kursu/semināru un industrijas pasākumu projekti iesniedzami ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms attiecīgā pasākuma norises laika.

Vispārējā kārtībā projektu izvērtēšana notiek reizi kalendārajā mēnesī pēc 1. datuma, izvērtējot iepriekšējā mēnesī iesniegtos projektus.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.
Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 03.01.2017. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 2.numurā.
Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”.

Informācija

Uldis Dimiševskis
Tel.: +371 67358862
E-pasts: uldis.dimisevskis@nkc.gov.lv