Izsludināti konkursi

Lai piesaistītu ārvalstu finansējumu Latvijas filmu nozarei, kā arī veicinātu nozares konkurētspēju un profesionālo izaugsmi, Nacionālais kino centrs (NKC) 2016. gada 1. novembrī izsludina 2017. gada valsts budžeta līdzfinansējuma konkursu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā ar pieejamo finansējumu 858 013 EUR. Pēc 2016. gada 22. decembrī un 2017. gada 16. februārī apstiprinātajiem lēmumiem par konkursa pirmajiem rezultātiem konkursā vēl pieejamais finansējums ir EUR 350 399.

Konkursa mērķis ir atbalstīt ārvalstu filmu veidošanu Latvijā, ja to plānots īstenot 2017. gadā līdz 2017. gada 15. novembrim (galējais ražošanas izdevumu pārskata iesniegšanas termiņš līdzfinansējuma saņemšanai).

Ārvalsts filma šī konkursa izpratnē ir projekts, kas tiek īstenots Latvijas teritorijā un kuru kā kopražojumu vai kā pakalpojumu realizē Latvijas filmu producents. Kopražojuma gadījumā Latvijas producenta ieguldījums šim konkursam pieteiktajos projektos nedrīkst būt lielāks par 20% no filmas kopējā budžeta.

Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10, konkursa termiņš ir atvērts līdz 2017. gada 29. septembrim, plkst. 12:00.

Projektu izvērtēšana un savstarpējā salīdzināšana notiek reizi kalendārajā mēnesī pēc 1. datuma par iepriekšējā mēnesī iesniegtajiem projektiem.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis +371 67358878.
Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 1.11.2016. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 212.numurā.