Konkursu rezultāti

Nacionālais kino centrs saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49. panta pirmo daļu  un Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumiem Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” un Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr.1627 “Nacionālā kino centra nolikums” 3.2. un 3.3.punktu, ņemot vērā Nacionālā kino centra izsludināto konkursu  rezultātus, ir noslēdzis sekojošus līdzdarbības līgumus:

  • 2017. gada 12. maijā Nacionālais kino centrs ir noslēdzis līdzdarbības līgumu “Par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu kino jomā” ar biedrību “Kultūrpunkts”
  • 2017. gada 15. maijā Nacionālais kino centrs ir noslēdzis līdzdarbības līgumu “Par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma – kvalitātes novērtējuma filmu mākslas jomā – veikšanu” ar biedrību “Latvijas Kinematogrāfistu savienība”