Izsludināti konkursi

Nacionālais Kino centrs 11.12.2017. izsludinājis 2018. gada konkursu Latvijas filmu mārketinga, nozares profesionāļu tālākizglītības un industrijas pasākumu atbalstam. Pieejamais finansējums – EUR 150 000, projektu iesniegšanas termiņš visiem projektu veidiem atvērts līdz 2018. gada 30. novembrim, izvērtēšana notiek reizi mēnesī.

2018. gada konkurss Latvijas filmu mārketinga, nozares profesionāļu tālākizglītības un industrijas pasākumu atbalstam izsludināts ar mērķi veicināt Latvijas filmu atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs, kā arī nozares profesionāļu izaugsmi un konkurētspēju. Konkursam kvalificējas pasākumi, kas īstenojami gada laikā no to iesniegšanas konkursā, atbalsts pieejams sešās kategorijās:

  1. jaunāko Latvijas filmu mārketinga aktivitātes profesionālai filmu demonstrēšanai (DCP formātā) kino izrādīšanas vietās visā Latvijā (ne mazāk kā 3 pilsētās un 6 vietās), par katru filmu iesniedzot atsevišķu projektu ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms attiecīgās filmas nacionālās pirmizrādes;
  2. konkursu kārtībā izvēlētu Latvijas filmu mārketinga aktivitātes to dalībai nozīmīgos starptautiskos filmu mākslas pasākumos;
  3. konkursu kārtībā izvēlētu Latvijas filmu projektu mārketinga aktivitātes to dalībai MEDIA atbalstītajos filmu projektu tirgos ārvalstīs;
  4. Latvijas filmu nozares profesionāļu dalība MEDIA atbalstītajos tālākizglītības kursos un semināros ārvalstīs;
  5. tālākizglītības kursu un semināru rīkošana Latvijas filmu nozares profesionāļiem Latvijā;
  6. industrijas pasākumu rīkošana starptautisku filmu festivālu ietvaros Latvijā.

Jaunākās Latvijas pilnmetrāžas filmas šī konkursa izpratnē ir Latvijas filmas, kuru garums nav mazāks par 65 minūtēm un kuru izplatīšana paredzēta 2018. un 2019. gadā, nacionālo pirmizrādi plānojot ne vēlāk kā līdz 2019. gada 1. martam.

Konkursā veiktas vērā ņemamas izmaiņas, kas attiecas uz Latvijas filmu izplatīšanas atbalstu, ieviešot piešķiramā finansējuma “griestus” (konkursa nolikuma 5. punkts), kā arī pieļaujot, ka uz atbalstu var pieteikties ne tikai filmas producents, bet arī filmas izplatītājs vai reklāmas aģentūra, kas nepastarpināti nodrošina filmas mārketinga aktivitātes (konkursa nolikuma 8. punkts). Tāpat veiktas izmaiņas nozīmīgu starptautisku filmu pasākumu uzskaitījumā, pievienojot šim sarakstam virkni Latvijas filmu nozarei būtisku festivālu (saraksts konkursa nolikuma 5. pielikumā).

Konkursā pieejamais finansējums ir EUR 150 000. Projektu iesniegšanas termiņš visiem projektu veidiem ir atvērts līdz 2018. gada 30. novembra plkst.12:00. Projektus Latvijas filmu demonstrēšanai kinoteātros Latvijā ir jāiesniedz ne vēlāk kā 1 mēnesi pirms attiecīgās filmas nacionālās pirmizrādes datuma, nolikuma 3.5. un 3.6.punktos minētos projektus (kursi/semināri un industrijas pasākumi Latvijā) ir jāiesniedz ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms attiecīgā pasākuma norises laika. Vispārējā kārtībā projektu izvērtēšana notiek reizi kalendārajā mēnesī pēc 1. datuma, izvērtējot iepriekšējā mēnesī iesniegtos projektus.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties NKC mājas lapā www.nkc.gov.lv, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis +371 67358878. Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 11.12.2017. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 245.numurā. Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”.