Izsludināti konkursi

Nacionālais Kino centrs 9. martā izsludina konkursu, kura mērķis ir atbalstīt pilnmetrāžas spēlfilmu un visu garumu dokumentālo un animācijas filmu projektu attīstīšanu, t.sk. scenāriju rakstīšanu, tēmu izpēti, tēlu un vizuālo risinājumu izstrādi, rosinot veidot filmas nacionālās identitātes stiprināšanai un valstiskās piederības veicināšanai, tādējādi palielinot filmu kā nacionālā satura īpatsvaru un to konkurētspēju Latvijas kultūras un informācijas telpā.

Konkursa finansējums ir 150 000 EUR, ar 12.04.2018. rīkojumu tam pievienoti EUR 5917, kas netika izmantoti 2018. gada dokumentālo filmu ražošanas konkursā. Līdz ar to animācijas filmām plānoti 34 500 EUR, atbalstot 5 īsmetrāžas vai 2 pilnmetrāžas projektus, dokumentālajām filmām plānoti 32 917 EUR, atbalstot 5 projektus, spēlfilmām plānoti 88 500 EUR, atbalstot 5 projektus.

Konkursā var tikt iesniegti tikai tie filmu projekti, kuri nav iepriekš saņēmuši NKC finansējumu, kā arī nav izvērtēti NKC filmu ražošanas konkursos. Detalizētāka informācija par finansējuma un citiem nosacījumiem atrodama konkursa nolikumā.

Konkursa projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10 līdz šā gada 7. maijam plkst.12:00. Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 09.03.2018. laikraksta Latvijas Vēstnesis 50. numurā.