Izsludināti konkursi

Nacionālais kino centrs (NKC) 17.01.2018. izsludina 2018. gada ražošanā esošu filmu atbalsta konkursu ar pieejamo finansējumu 1 145 357 EUR.
Konkursa mērķis ir atbalstīt sekojošo ar NKC finansiālo atbalstu ražošanā esošo filmu veidošanu:

  1. animācijas filmu projekti Ābolrauša šūpuļdziesma (producents SIA Filmu studija Rija), Mans laulību projekts (producents SIA Studija Lokomotīve) un Puteklis (producents SIA Animācijas brigāde);
  2. dokumentālo filmu projekti Karote (producents SIA Kompānija Hargla) un Teletilts (producents SIA Mistrus Media);
  3. spēlfilmu projekti Jelgava ‘94 (producents SIA Jura Podnieka studija), Nekas mūs neapturēs (producents SIA Riverbed) un Pilsēta pie upes (producents SIA Ego Media).

Minētie projekti var tikt iesniegti konkursā tikai tad, ja līdz projektu iesniegšanas dienai ir izpildītas iepriekš ar NKC noslēgtā attiecīgā projekta finansēšanas līguma saistības (parakstīti akti par līguma izpildi vai iesniegti visi līgumā noteiktie materiāli un nodevumi).

Projektu iesniegšanas termiņš ir atvērts līdz 2018. gada 30. novembrim plkst.12:00. Projektu izvērtēšana notiek reizi kalendārajā mēnesī pēc 1.datuma, izvērtējot iepriekšējā mēnesī iesniegtos projektus.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis +371 67358878.

Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursu izsludināšanu publicēts 17.01.2018. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 12.numurā.

Informācija

Uldis Dimiševskis
Tel.: +371 67358862
E-pasts: uldis.dimisevskis@nkc.gov.lv