Izsludināti konkursi

Nacionālais kino centrs (NKC) izsludina otro 2018. gada konkursu starptautisku kopražojuma filmu atbalstam, tā mērķis ir atbalstīt starptautiskus filmu kopražojumus, kuros kā mazākuma kopražotājs (minority co-producer) piedalās Latvijas producējošā kompānija. Atbalsts paredzēts pilnmetrāžas spēlfilmu un visu garumu dokumentālo un animācijas filmu ražošanas pabeigšanai 2018.-2019. gadā. Konkursā nevar tikt iesniegti starptautiski kopražojumu projekti, kuros Latvijas producējošā kompānija ir vairākuma kopražotājs (delegate producer).

Konkursa finansējumu veido Kultūras ministrijas apakšprogrammas “Filmu nozare” finansējums 198 560 EUR, atbalsta gadījumā saskaņā ar MK noteikumu Nr. 975 6. punktu projekta iesniedzējam jāapņemas ne mazāk kā 65% no projektam piešķirtā finansējuma izlietot Latvijā.

Projektu iesniegšanas termiņš – līdz 2018. gada 3. decembra plkst.12:00. Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis +371 67358878.

Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 215. numurā (31.10.2018.). Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”.

Informācija

Inga Blese
Tel.: +371 67358862+371 29418305
E-pasts: inga.blese@nkc.gov.lv