Izsludināti konkursi

Lai piesaistītu ārvalstu finansējumu Latvijas filmu nozarei un veicinātu nozares konkurētspēju un profesionālo izaugsmi, Nacionālais Kino centrs 2019. gada 26. augustā izsludina 2019. gada otro valsts budžeta līdzfinansējuma konkursu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā ar pieejamo finansējumu 117 774 EUR.

Konkursa mērķis ir atbalstīt ārvalstu filmu veidošanu Latvijā, ja to plānots īstenot līdz 2019. gada 15. novembrim (galējais ražošanas izdevumu pārskata iesniegšanas termiņš līdzfinansējuma saņemšanai). Ārvalsts filma šī konkursa izpratnē ir projekts, kas tiek īstenots Latvijas teritorijā un kuru kā kopražojumu vai kā pakalpojumu realizē Latvijas filmu producents. Kopražojuma gadījumā Latvijas producenta ieguldījums šim konkursam pieteiktajos projektos nedrīkst būt lielāks par 20% no filmas kopējā budžeta.

Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10, konkursa termiņš ir atvērts no 2019. gada 26. augusta līdz 1. oktobrim, plkst. 12:00. Projektu izvērtēšana notiek reizi kalendārajā mēnesī pēc 1. datuma par iepriekšējā mēnesī iesniegtajiem projektiem.

Informācija

Inga Blese
Tel.: +371 67358862+371 29418305
E-pasts: inga.blese@nkc.gov.lv