Izsludināti konkursi

Nacionālais Kino centrs 2019. gada 12. decembrī izsludina 2020. gada konkursu Latvijas filmu mārketinga, nozares profesionāļu tālākizglītības un industrijas pasākumu atbalstam. Pieejamais finansējums – EUR 180 000, projektu iesniegšanas termiņš visiem projektu veidiem atvērts līdz 2020. gada 30. novembra plkst.12:00, izvērtēšana notiek reizi mēnesī.

  • Konkursā atbalstu var saņemt (ievērojot nolikumā minētos nosacījumus):
  • jauno Latvijas filmu mārketingam Latvijā
  • Latvijas filmu mārketingam starptautiskos pasākumos
  • Latvijas filmu projektu dalībai filmu tirgos
  • nozares profesionāļu dalībai ārvalstu kursos un semināros
  • profesionālās izglītības pasākumu rīkošanai Latvijā
  • industrijas pasākumu rīkošanai Latvijas starptautiskajos festivālos
  • Eiropas filmu izrādīšanai Latvijā

Lūdzam ņemt vērā, ka projekti Latvijas filmu demonstrēšanai kinoteātros Latvijā ir jāiesniedz ne vēlāk kā 1 mēnesi pirms attiecīgās filmas nacionālās pirmizrādes datuma, savukārt nolikuma 3.5. un 3.6.punktos minētie projekti (kursi/semināri un industrijas pasākumi Latvijā) ir jāiesniedz ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms attiecīgā pasākuma norises laika.

Vispārējā kārtībā projektu izvērtēšana notiek reizi kalendārajā mēnesī pēc 1. datuma, izvērtējot iepriekšējā mēnesī iesniegtos projektus.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties NKC mājas lapā www.nkc.gov.lv, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis +371 67358878.

Informācija

Inga Blese
Tel.: +371 67358862+371 29418305
E-pasts: inga.blese@nkc.gov.lv