Izsludināti konkursi

Lai piesaistītu ārvalstu finansējumu Latvijas filmu nozarei, kā arī veicinātu nozares konkurētspēju un profesionālo izaugsmi, Nacionālais kino centrs (turpmāk – NKC) izsludina 2020. gada valsts budžeta līdzfinansējuma konkursu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā ar pieejamo finansējumu 1 158 013 EUR.

Konkursa mērķis ir atbalstīt ārvalstu filmu veidošanu Latvijā, ja to plānots īstenot līdz 2020. gada 16. novembrim (galējais ražošanas izdevumu pārskata iesniegšanas termiņš līdzfinansējuma saņemšanai). Ārvalsts filma šī konkursa izpratnē ir projekts, kas tiek īstenots Latvijas teritorijā un kuru kā kopražojumu vai kā pakalpojumu realizē Latvijas filmu producents.

Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā,  Peitavas ielā 10. Konkursa termiņš ir atvērts līdz 2020. gada 1. oktobrim, plkst. 12:00. Projektu izvērtēšana un savstarpējā salīdzināšana notiek reizi kalendārajā mēnesī pēc 1. datuma par iepriekšējā mēnesī iesniegtajiem projektiem.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis +371 67358878.

Informācija

Inga Blese
Tel.: +371 67358862+371 29418305
E-pasts: inga.blese@nkc.gov.lv