Izsludināti konkursi

Nacionālais Kino centrs izsludina 2021. gada konkursu Latvijas filmu mārketinga, nozares profesionāļu tālākizglītības un industrijas pasākumu atbalstam. Pieejamais finansējums – EUR 250 000, projektu iesniegšanas termiņš visiem projektu veidiem atvērts līdz 2021. gada 30. novembrim, izvērtēšana notiek reizi mēnesī.

Lūdzam ņemt vērāka projekti par Latvijas filmu mārketingu Latvijā ir jāiesniedz ne vēlāk kā 1 mēnesi pirms attiecīgās filmas nacionālās pirmizrādes datuma, savukārt nolikuma 3.5. un 3.6.punktos minētie projekti (kursi/semināri un industrijas pasākumi Latvijā) ir jāiesniedz ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms attiecīgā pasākuma norises laika.

Vispārējā kārtībā projektu izvērtēšana notiek reizi kalendārajā mēnesī pēc 1. datuma, izvērtējot iepriekšējā mēnesī iesniegtos projektus.

Informācija

Inga Blese
Tel.: +371 67358862+371 29418305
E-pasts: inga.blese@nkc.gov.lv