Izsludināti konkursi

Nacionālais kino centrs (turpmāk – NKC) 2021. gada 8. janvārī izsludina 2021. gada ražošanā esošu filmu atbalsta konkursu ar pieejamo finansējumu 2 418 374 EUR. Konkursa mērķis ir atbalstīt sekojošu ar NKC finansiālo atbalstu ražošanā esošu filmu veidošanu:

  • animācijas filmu projekti – Lielais Indriķis (producents SIA Animācijas brigāde), Dusmukule (producents SIA Animācijas brigāde), Iemīlējies Kafka (producents SIA Atom Art), Sirds likums (producents SIA Studija Lokomotīve) un Meitene dzinējsuns (producents SIA Filmu studija RIJA)
  • dokumentālo filmu projekti – Nord Express (producents SIA Mistrus Media), Sarkanais šķūnis (producents SIA Vides Filmu Studija), Frankenšteins 2.0 (producents SIA Ego Media), gada meitenes (producents SIA Fenixfilm) un Sieviete un Dievs (producents Ruckas mākslas fonds)
  • spēlfilmu projekti – Māsas (producents SIA Fenixfilm), Barbari (producents SIA White Picture), Jumprava: lielais notikums (producents SIA PLATFORMA), Mātes piens (producents SIA Filmu studija DEVIŅI) un Zeme, kas dzied (producents SIA K Films)

Projektu iesniegšanas termiņš ir atvērts līdz 2021. gada 30. septembrim. Projektu izvērtēšana notiek reizi kalendārajā mēnesī pēc 1. datuma, izvērtējot iepriekšējā mēnesī iesniegtos projektus. Izņēmuma gadījumos janvārī iesniegtos projektu pieteikumus, kuriem būtiska esošā un plānotā NKC finansējuma pieejamības nepārtrauktība, NKC var izskatīt ārkārtas sēdē.

Projektus aicinām iesniegt elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz e-pasta adresi nkc@nkc.gov.lv.

Lūdzam ņemt vērā, ka Covid-19 ierobežojumu apstākļos NKC ārkārtas situācijas laikā pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu un konsultāciju sniegšanu klātienē. Ja projektu plānots iesniegt papīra formā, to var sūtīt pa pastu, ņemot vērā, ka iesniedzējam jānodrošina projekta saņemšana atbilstoši konkursa nolikuma prasībām.

Informācija

Inga Blese
Tel.: +371 67358862+371 29418305
E-pasts: inga.blese@nkc.gov.lv