Izsludināti konkursi

Lai piesaistītu ārvalstu finansējumu Latvijas filmu nozarei, kā arī veicinātu nozares konkurētspēju un profesionālo izaugsmi, Nacionālais kino centrs (turpmāk – NKC) 2021. gada 8. janvārī izsludina 2021. gada valsts budžeta līdzfinansējuma konkursu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā. Konkursa izsludināšanas brīdī programmā pieejamais finansējums ir 1 158 013 EUR.

Konkursa mērķis ir atbalstīt tādu ārvalstu filmu veidošanu Latvijā, kuru plānots uzsākt līdz 2021. gada 1. novembrim (galējais filmas ražošanas pārskata iesniegšanas termiņš 2021. gada līdzfinansējuma saņemšanai ir 2021. gada 15. novembris). Ārvalstu filma šī konkursa izpratnē ir projekts, kas tiek īstenots Latvijas teritorijā un kuru kā kopražojumu vai kā pakalpojumu realizē Latvijas filmu producents.

Konkursa termiņš ir atvērts no 2021. gada 8. janvāra līdz 30. septembrim. Projektu izvērtēšana un savstarpējā salīdzināšana notiek reizi kalendārajā mēnesī pēc 1. datuma par iepriekšējā mēnesī iesniegtajiem projektiem. Projekti jāiesniedz elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz e-pasta adresi nkc@nkc.gov.lv .

NKC informē – pamatojoties uz to, ka 2021. gada janvārī sadalīts konkursā pieejamais finansējums, projekti, kas iesniegti nākamajos mēnešos, pēc to administratīvās izvērtēšanas tiks pievienoti rezerves sarakstam.

Lūdzam ņemt vērā, ka Covid-19 ierobežojumu apstākļos NKC ārkārtas situācijas laikā pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu un konsultāciju sniegšanu klātienē. Ja projektu plānots iesniegt papīra formā, to var sūtīt pa pastu, ņemot vērā, ka iesniedzējam jānodrošina projekta saņemšana atbilstoši konkursa nolikuma prasībām.

Informācija

Inga Blese
Tel.: +371 67358862+371 29418305
E-pasts: inga.blese@nkc.gov.lv