Aicinām pedagogus saņemt mācību materiālu “Kino skolās”

Nacionālais Kino centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru prezentējis pedagogiem un skolu pārstāvjiem informatīvu izdevumu «Kino skolās», kura mērķis ir veicināt Latvijas filmu pieejamību un izmantošanu vispārizglītojošo skolu mācību procesā. «Kino skolās» ir metodiskais materiāls skolotājiem, grāmata ­(112 lpp.), kā arī iespēja Latvijā tapušās filmas izmantot tiešsaistes režīmā platformā www.filmas.lv. Prezentācija notika 8. aprīlī kinoteātrī “Splendid Palace”, tajā piedalījās vairāki simti skolotāju no visas Latvijas. Tos pedagogus, kuri nevarēja piedalīties prezentācijā, bet ir ieinteresēti saņemt metodisko materiālu un paroli, kas nodrošinās piekļuvi filmām, lūdzam rakstīt uz adresi nkc@nkc.gov.lv.

Sadarbojoties izglītības speciālistiem un kinoteorētiķiem, izveidots materiāls, kurā apkopoti mācību stundu plāni, darba lapas, ko skolotājs var izmantot mācību stundās, kā arī plašāki apraksti par tām filmām, kuru fragmentus aicinām izmantot mācību procesā.

Mācību stundu plāni paredzēti 1.–3. klasei, 4.–6. klasei, 7.–9. klasei un 10.–12. klasei. Filmas un mācību stundu plānus ieteicams izmantot dažādu mācību priekšmetu, piemēram, sociālo zinību, Latvijas vēstures, Latvijas un pasaules vēstures, politikas un tiesību, kulturoloģijas un vizuālās mākslas satura apguvē. Izdevuma mērķis ir palīdzēt skolotājam izvēlēties konkrētu latviešu filmu vai tās fragmentu, lai paspilgtinātu vai ilustrētu kādu noteiktu mācību tēmu. Visiem mācību stundu plānu paraugiem ir ieteikuma raksturs.

Filmas, kuras var izmantot mācību procesā, ir ievietotas portālā www.filmas.lv. Turpat atrodami arī mācību stundu plāni (pdf formātā), kurus iespējams lejupielādēt. To paraugi iekļauti informatīvajā izdevumā «Kino skolās».

Projektā izmantota 21 Latvijā veidota filma – animācijas, dokumentālās un spēlfilmas, kas tapušas pēdējos gados (“Mammu, es tevi mīlu”, “Latvietis”, “Atmodas antoloģija”, «Romeo un Džuljeta», «Klucis – nepareizais latvietis», “Pavasaris Vārnu ielā», «Spēlēju, dancoju», «Čiža acīm» u.c.). Izdevumā iekļautas arī divas Latvijas Kultūras kanona filmas – dokumentālā kino klasika «Vecāks par desmit minūtēm» (1978) un «Baltie zvani» (1961).

Projektā plecu pie pleca ir strādājuši gan pedagogi, kuri sagatavojuši stundu plānus un darba lapas, gan kinoteorētiķi, kuri izveidojuši aprakstus par katru filmu, raksturojot šo filmu mākslinieciskos izteiksmes līdzekļus un iezīmējot dažādus kultūrvēsturiskos kontekstus. Šīs atšķirīgās pieejas – pedagoģiskā un kultūrvēsturiskā – paplašina izveidotā materiāla funkcijas un lietojumu. Ceram, ka šie teksti ieinteresēs skolotājus un skolēnus, padziļinot izpratni par konkrētām filmām un to veidotājiem, līdz ar to Latvijā tapušās filmas un kino vispār soli pa solim kļūs par būtisku mācību procesa sastāvdaļu.

Lai veicinātu jauniešu radošumu un spēju orientēties audiovizuālajā pasaulē, ir būtiski pilnveidot un padziļināt skolēnu izpratni par kino valodu un veicināt prasmi tajā orientēties. Lielu uzmanību kino un kvalitatīvu filmu tuvināšanai skolai pievērš Ziemeļvalstīs – īpaši Dānijā – un arī Lietuvā. Latvijai šis ceļš vēl priekšā. Šis metodiskais materiāls skolotājiem ir tapis, lai veicinātu Latvijas kino un Latvijā radīto filmu integrāciju vispārizglītojošo skolu mācību procesā.

Metodisko materiālu “Kino skolās” un paroli vietnes www.filmas.lv lietošanai var saņemt Nacionālajā kino centrā (Peitavas ielā 10). Lai pieteiktos, lūdzu, rakstiet uz nkc@nkc.gov.lv un norādiet, kādu iestādi pārstāvat.

Informācija:
Projekta vadītāja Dita Rietuma
dita.rietuma@nkc.gov.lv

Piekļuves paroles un metodiskais materiāls:
zigita.saulite@nfc.gov.lv%20" target="_blank">zigita.saulite@nkc.gov.lv un nkc@nkc.gov.lv