2007.gada 19.janvārī Nacionālā Kino centra direktore Ilze Gailīte-Holmberga ir apstiprinājusi Latvijas filmu automātiskā atbalsta 2007.gada rezultātus, nosakot:

1. piešķirt atbalstu:

SIA “Animācijas Brigāde” – par animācijas filmas “Ātrāk, Minhauzen, ātrāk!” (rež. Māris Brinkmanis) piedalīšanās starptautisko festivālu oficiālajās programmās rezultātiem – 11 389 LVL,

SIA “Animācijas Brigāde” – par animācijas filmas “Skudrulauva” (rež. Dace Rīdūze) piedalīšanās starptautisko festivālu oficiālajās programmās rezultātiem – 11 388 LVL,

SIA “Eho Filma” – par spēles īsfilmas “Aģents neprātīgi iemīlējies” (rež. Gatis Šmits) piedalīšanos Klermonferānas starptautiskā īsfilmu festivāla oficiālajā konkursa programmā 2004.gadā – 15 000 LVL,

SIA “Eho Filma” – par spēlfilmas “Honey Baby” (rež. Mika Kaurismäki) piedalīšanās starptautisko festivālu oficiālajās programmās rezultātiem – 30 000 LVL,

SIA “Filmu studija Rija” – par animācijas filmas “Doktora D. sala” (rež. Aija Bley) piedalīšanos Hirosimas starptautiskā animācijas filmu festivāla oficiālajā konkursa programmā 2006.gadā – 11 389 LVL,

SIA “Filmu studija Rija” – par animācijas filmas “Lote no Izgudrotāju ciema” (rež. Heiki Ernits, Janno Põldma) izplatīšanas rezultātiem Latvijas kinoteātros un kinoizrāžu vietās – 34 834 LVL,

SIA “Kaupo” – par dokumentālās filmas “Dzīve kā košums” (rež. Arvīds Krievs) izplatīšanas rezultātiem Latvijas teritorijā – 24 660LVL,

SIA “Kompānija Hargla” – par spēlfilmas “Ķīlnieks” (rež. Laila Pakalniņa) piedalīšanos Lokarno starptautiskā festivāla oficiālajā konkursa programmā 2006.gadā – 30 000 LVL,

SIA “Kompānija Hargla” – par spēles īsfilmas “Ūdens” (rež. Laila Pakalniņa) piedalīšanos Berlīnes starptautiskā festivāla oficiālajā konkursa programmā 2006.gadā – 15 000 LVL,

SIA “Vides Filmu Studija” – par dokumentālās filmas “Teodors” (rež. Laila Pakalniņa) piedalīšanos Amsterdamas starptautiskā dokumentālo filmu festivāla oficiālajā konkursa programmā 2006.gadā – 14 670 LVL,

SIA “Vides Filmu Studija” – par dokumentālās filmas “Piejūra” (rež. Dainis Kļava) piedalīšanos Karlovivaru starptautiskā festivāla oficiālajā konkursa programmā 2006.gadā – 14 670 LVL,

2. līdz 18.07.2007. noslēgt līgumus ar iepriekšminētajiem producentiem par piešķirtā valsts finansējuma izlietošanu;

3. sakarā ar to, ka kopējā spēlfilmām piešķiramā summa nesasniedz paredzēto kvotu 177 000 LVL (59% no automātiskajam atbalstam paredzētās summas 300 000 LVL), saskaņā ar 01.12.2006. Nolikumu par Latvijas filmu automātisko atbalstu, atlikumu 87 000 LVL apmērā pievienot šī filmu veida konkursa kārtībā sadalāmai summai.