Izsludināti konkursi

Nacionālais Kino centrs, reaģējot uz konkrētu atbalstīto projektu ražošanas gaitu, ar 4.02.2021. rīkojumu apstiprinājis grozījumus divu izsludinātu konkursu nolikumos.

2021. gada jaunu filmu ražošanas konkursā, kur pieteikumus pieņem līdz šāgada 15. februārim, 04.02.2021. Grozījumi likumā paredz, ka konkursa finansējums ir 1 538 805 EUR, no kura spēlfilmām plānots piešķirt 916 595 EUR (4 vai 5 filmām), dokumentālajām filmām 309 933 EUR (5 vai 6 filmām) un animācijas filmām 312 277 EUR (1 pilnmetrāžas un 2 vai 3 īsmetrāžas filmām).

Konkursā ražošanā esošu filmu atbalstam, kurā pieteikumus pieņem līdz 2021. gada 30. septembrim un izvērtēšana notiek reizi kalendārajā mēnesī pēc 1. datuma, 04.02.2021. Grozījumi likumā paredz, ka konkursā sadalāmais finansējums ir 2 268 374 EUR.

Trešais konkurss, kura nolikums papildināts, ir Latvijas filmu mārketinga, nozares profesionāļu tālākizglītības un industrijas pasākumu atbalsta konkurss, kur  iesniegšanas termiņš visiem projektu veidiem atvērts līdz 2021. gada 30. novembrim, izvērtēšana notiek reizi mēnesī, konkursā pieejamais finansējums – 250 000 EUR. 04.02.2021. apstiprinātie Grozījumi likumā papildina un precizē Nozīmīgu starptautisko kinofestivālu un nomināciju sarakstu (konkursa nolikuma 5. pielikums).

Visiem konkursiem projektus aicinām iesniegt elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz e-pasta adresi nkc@nkc.gov.lv. Lūdzam ņemt vērā, ka Covid-19 ierobežojumu apstākļos NKC ārkārtas situācijas laikā pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu un konsultāciju sniegšanu klātienē. Ja projektu plānots iesniegt papīra formā, to var sūtīt pa pastu, ņemot vērā, ka iesniedzējam jānodrošina projekta saņemšana atbilstoši konkursa nolikuma prasībām.

Informācija

Inga Blese
Tel.: +371 67358862, +371 29418305
E-pasts: inga.blese@nkc.gov.lv