Konkursu rezultāti

Ar lēmumu 10.10.2019. apstiprināti NKC 26.08.2019. izsludinātā 2019. gada otrā valsts budžeta līdzfinansējuma konkursa rezultāti ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā. Konkursā pieejamā finansējuma ietvaros atbalstīts 1 projekts:

  • Dienvidkorejas producentu JK Film veidotās spēlfilmas VARONIS/ HERO filmēšana Latvijā. Projektam paredzētais līdzfinansējuma apmērs ir EUR 87 641. Latvijas producents – Film Angels Studio.

Konkursa mērķis ir atbalstīt ārvalstu filmu veidošanu, kuru plānots īstenot Latvijā laika posmā līdz 2019. gada novembrim, tādējādi piesaistot ārvalstu finansējumu Latvijas filmu nozarei, kā arī veicinot nozares konkurētspēju un profesionālo izaugsmi. Ārvalstu filmas šī konkursa izpratnē ir projekti, kas tiek īstenoti Latvijas teritorijā un kurus kā kopražojumus vai kā pakalpojumus realizē Latvijas filmu producenti.

Informācija

Inga Blese
Tel.: +371 ​67358862
E-pasts: inga.blese@nkc.gov.lv