Konkursu rezultāti

19.jūlijā apstiprināti NKC 21.06.2018. izsludinātā 2018. gada valsts budžeta trešā līdzfinansējuma konkursa rezultāti ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā. Konkursā pieejamā finansējuma ietvaros (Eur 400 000) atbalstīts projekts:

Īrijas producentu Fortune Productions veidotā spēlfilma „Fortune karavīri” (oriģ. “Soldiers of Fortune”, projekts 319 000 EUR apmērā (Latvijas producents Forma Pro Films).

Konkursa mērķis ir atbalstīt ārvalstu filmu veidošanu, kuru plānots īstenot Latvijā laika posmā līdz 2018. gada novembrim, tādējādi piesaistot ārvalstu finansējumu Latvijas filmu nozarei, kā arī veicinot nozares konkurētspēju un profesionālo izaugsmi. Ārvalstu filmas šī konkursa izpratnē ir projekti, kas tiek īstenoti Latvijas teritorijā un kurus kā kopražojumus vai kā pakalpojumus realizē Latvijas filmu producenti.

Konkursa projektus vērtēja Dace Lešinska, Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma programmas „Rīgas filmu fonds” koordinatore, Edgars Mednis, NKC juriskonsults, un Lelda Ozola, Radošā Eiropa MEDIA informācijas centra vadītāja.

Informācijai – konkursā pieejamais finansējums; 81 000 EUR.