Konkursu rezultāti

16. aprīlī apstiprināti NKC 23.03.2018. izsludinātā 2018. gada valsts budžeta līdzfinansējuma otrā konkursa rezultāti ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā. Konkursā pieejamā finansējuma ietvaros (Eur 208 239) atbalstīti sekojoši projekti:

  • ASV producentu Bridgegate Pictures Corp veidotā spēlfilma Raganu medības / Warhunt, projekts EUR 53 723 apmērā (Latvijas producents Forma Pro Films);
  • Somijas producentu Helsinki – filmi Oy veidotā spēlfilma MONA, projekts EUR 154 516 apmērā (Latvijas producents Tasse Film);

Konkursa mērķis ir atbalstīt ārvalstu filmu veidošanu, kuru plānots īstenot Latvijā laika posmā līdz 2018. gada novembrim, tādējādi piesaistot ārvalstu finansējumu Latvijas filmu nozarei, kā arī veicinot nozares konkurētspēju un profesionālo izaugsmi. Ārvalstu filmas šī konkursa izpratnē ir projekti, kas tiek īstenoti Latvijas teritorijā un kurus kā kopražojumus vai kā pakalpojumus realizē Latvijas filmu producenti.

Konkursa projektus vērtēja Dace Lešinska, Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma programmas „Rīgas filmu fonds” koordinatore, Edgars Mednis, NKC juriskonsults, un Eva Erdmane-Durandina, NKC vecākā referente valsts atbalstīto projektu koordinēšanā.

Informācijai – pamatojoties uz to, ka izlietots viss konkursā pieejamais finansējums, konkurss tiek pārtraukts ar š.g. 18. aprīli.