Konkursu rezultāti

Nacionālais Kino centrs (NKC) 14. februārī apstiprinājis 27.11.2017. izsludinātā 2018. gada valsts budžeta līdzfinansējuma konkursa nākamos rezultātus ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā. Konkursā vēl pieejamā finansējuma ietvaros (EUR 585 261) atbalstīti sekojoši projekti:

  • Vācijas producentu Story House Productions veidotā dokumentālā filma “TERRA X – VIENA DIENA / TERRA X – EIN TAG IN” – EUR 15 120 (Latvijas producents Filmu studija Deviņi);
  • Nīderlandes producentu Lemming Film veidotais spēlfilmu seriāls “NAKTS MANTINIEKI / HEIRS OF THE NIGHT” – EUR 490 000 (Latvijas producents Tasse Film);
  • Ungārijas producentu CAMPFILM TF Projekt veidotā spēlfilma “DABĪGĀ GAISMA / NATURAL LIGHT” – EUR 80 141 (Latvijas producents Mistrus Media).

Konkursa mērķis ir atbalstīt ārvalstu filmu veidošanu, kuru plānots īstenot Latvijā laika posmā līdz 2018. gada novembrim, tādējādi piesaistot ārvalstu finansējumu Latvijas filmu nozarei, kā arī veicinot nozares konkurētspēju un profesionālo izaugsmi.
Ārvalstu filmas šī konkursa izpratnē ir projekti, kas tiek īstenoti Latvijas teritorijā un kurus kā kopražojumus vai kā pakalpojumus realizē Latvijas filmu producenti.

Konkursa projektus vērtēja Dace Lešinska, Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma programmas Rīgas filmu fonds koordinatore, Uldis Dimiševskis, NKC vadītāja vietnieks, un Eva Erdmane-Durandina, NKC vecākā referente valsts atbalstīto projektu koordinēšanā.

Informējam – pamatojoties uz to, ka izlietots viss konkursā pieejamais finansējums, konkurss tiek pārtraukts ar š.g. 14. februāri.

Informācija

Uldis Dimiševskis
Tel.: +371 ​67358862
E-pasts: uldis.dimisevskis@nkc.gov.lv