Konkursu rezultāti

7. decembrī apstiprināti NKC 27.11.2017. izsludinātā 2018. gada valsts budžeta līdzfinansējuma konkursa pirmie rezultāti ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā. Konkursā pieejamā finansējuma ietvaros (Eur 858 013) atbalstīts Luksemburgas producentu Calach Films veidotais spēlfilmas Dubultāda / Skin Walker projekts EUR 272 752 apmērā (Latvijas producents – Kultūras un izglītības biedrība Kultivators). Kopējais ārvalstu finansējuma izlietojums Latvijā plānots Eur 1 145 991 apmērā.

Konkursa mērķis ir atbalstīt ārvalstu filmu veidošanu, kuru plānots īstenot Latvijā laika posmā līdz 2018. gada novembrim, tādējādi piesaistot ārvalstu finansējumu Latvijas filmu nozarei, kā arī veicinot nozares konkurētspēju un profesionālo izaugsmi. Ārvalstu filmas šī konkursa izpratnē ir projekti, kas tiek īstenoti Latvijas teritorijā un kurus kā kopražojumus vai kā pakalpojumus realizē Latvijas filmu producenti.

Konkursa projektus vērtē Dace Lešinska, Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma programmas „Rīgas filmu fonds” koordinatore, Eva Erdmane-Durandina, NKC vecākā referente valsts atbalstīto projektu koordinēšanā, un Uldis Dimiševskis, NKC vadītāja vietnieks.

Konkursā, kura projektu termiņš ir atvērts līdz 2018. gada. 1. oktobrim, vēl pieejams finansējums Eur 585 261.