Konkursu rezultāti

NKC 04.01.2019. izsludinātā 2019. gada Latvijas filmu mārketinga, nozares profesionāļu tālākizglītības un industrijas pasākumu atbalsta konkursa ietvaros martā atbalstīti 3 iepriekšējā mēnesī iesniegtie projekti, saņemot finansējumu kopā EUR 15 210 apmērā:

projekts atbalsta veids studija/ projekta vadītājs Piešķīrums, EUR
Dokumentālās filmas Inga dzird dalība festivālā HotDocs 2019 Filmas mārketings dalībai starptautiskos filmu mākslas pasākumos Nodibinājums Elm Media / Ieva Goba 4 495
Filmas Tēvs Nakts dalība 41. Maskavas SFF konkursa programmā Filmas mārketings dalībai starptautiskos filmu mākslas pasākumos SIA Mistrus Media / Gints Grūbe 2 465
Filmas Jelgava ’94 mārketinga kampaņa Filmas mārketings izrādīšanai Latvijā SIA Jura Podnieka studija / Marta Kontiņa 8 250

Konkursā iesniegtos projektus vērtēja NKC Citu filmu nozares projektu eksperti Zane Balčus, Lelda Ozola (NKC pārstāve) un Elīna Cire (NKC pārstāve).

Konkursā, kura termiņš ir atvērts līdz šāgada 29. novembrim, vēl pieejamais finansējums – EUR 129 415.

Informācija

Inga Blese
Tel.: +371 ​67358862
E-pasts: inga.blese@nkc.gov.lv