Izsludināti konkursi

Lai piesaistītu ārvalstu finansējumu Latvijas filmu nozarei, kā arī veicinātu nozares konkurētspēju un profesionālo izaugsmi, Nacionālais kino centrs (NKC) 16. jūnijā atkārtoti izsludina 2016. gada valsts budžeta līdzfinansējuma konkursu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā ar pieejamo finansējumu 66 647 EUR.
Konkursa mērķis ir piesaistīt ārvalstu finansējumu Latvijas filmu nozarei un citām nozarēm, atbalstot ārvalstu filmu, t.sk. spēlfilmu, animācijas un dokumentālo filmu, kā arī televīzijas filmu, ražošanu Latvijā, kuru plānots īstenot laika posmā līdz 2016. gada 15. novembrim (galējais filmas ražošanas pārskata iesniegšanas termiņš līdzfinansējuma saņemšanai).

Ārvalsts filma šī konkursa izpratnē ir projekts, kas tiek īstenots Latvijas teritorijā un kuru kā kopražojumu vai kā pakalpojumu realizē Latvijas filmu producents. Kopražojuma gadījumā Latvijas producenta ieguldījums šim konkursam pieteiktajos projektos nedrīkst būt lielāks par 20% no filmas kopējā budžeta.

Projektu iesniegšanas termiņš ir atvērts no konkursa izsludināšanas dienas līdz 2016. gada 30. septembra plkst. 12:00. Projektu izvērtēšana un savstarpējā salīdzināšana notiek reizi kalendārajā mēnesī pēc 1.datuma par iepriekšējā mēnesī iesniegtajiem projektiem.
Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties NKC mājas lapā www.nkc.gov.lv sadaļā Izsludināti konkursi, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis +371 67358878.

Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 16.06.2016. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 116. numurā.