Leonīda Leimaņa jubilejai aprīlī tiks veltīti vairāki pasākumi – zinātniskā konference, filmu skate un izstāde, bet kinoteātrī Rīga varēs noskatīties filmu Pie bagātās kundzes.

Leonīds Leimanis (16.04.1910. – 06.07.1974.) ir viena no spilgtākajām 20. gadsimta Latvijas teātra un kino figūrām, kas mākslā un dzīvē ir spējis pacelties pāri sava laika ideoloģiskajām un estētiskajām klišejām un ir radījis tādas par kino klasiku kļuvušas aktierfilmas kā Salna pavasarī (1955, kopā ar Pāvelu Armandu), Nauris (1957), Šķēps un roze (1959), Kapteinis Nulle (1964), Purva bridējs (1966) un Pie bagātās kundzes (1969). Leonīds Leimanis ir zināms arī kā izcils teātra raksturlomu tēlotājs, – leģendas par Leimaņa skatuves tēliem, tāpat kā viņa filmu neordinārā vizualitāte, sakāpinātais dramatisms un skatāmība joprojām ir viens no spilgtākajiem latviešu kultūras vitalitātes apliecinājumiem.

14. aprīlī Rīgas Kino muzejā tiks atklāta miniatūrizstāde Režisora galds. Leonīdam Leimanim 100. Izstāde tapusi sadarbībā ar mākslinieci Annu Heinrihsoni. Ekspozīcijā izmantoti materiāli no Rīgas Kino muzeja krājuma, kā arī no Leonīda Leimaņa personiskā arhīva. Izstāde darbosies līdz 14. septembrim.

No 14. līdz 17. aprīlim Rīgas Kino muzejā notiks Leonīda Leimaņa filmu skate, kurasietvaros tiks demonstrētas filmas Salna pavasarī, Nauris, Šķēps un roze, Kapteinis Nulle, Purva bridējs, dokumentālās filmas Tautas rakstnieks Andrejs Upīts, Daugava, kā arī fragmenti no kinožurnāla Padomju Latvija. Atsevišķs seanss paredzēts unikālu vizuālo materiālu demonstrēšanai, kas ir atlasīti gan no Leonīda Leimaņa, gan no Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīviem.

16. aprīlī Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) zālē notikszinātniskā konference, kuras laikāliteratūras, teātra un kino mākslas zinātnieki apskatīs un analizēs Leonīda Leimaņa māksliniecisko mantojumu, kā arī viņa spilgto un pretrunīgo, teatrālo personību un tās ietekmi uz Latvijas kultūru kopumā. Īpaša vieta konferencē atvēlēta līdz šim plašākai publikai nepieejamu arhīvu materiālu demonstrējumiem. Konferenci atklās Leonīda Leimaņa meita Ludmila Leimane. Konferences materiāli tiks apkopti LKA gadagrāmatā ar nosaukumu Te-Ki-La. Teātra un kino lasījumi.

16. aprīlī kinoteātrī Rīga filmu restaurēšanas projekta ietvaros sadarbībā ar Nacionālo Kino centru tiks demonstrēta Leonīda Leimaņa filma Pie bagātās kundzes.
 
Filmu programmas: www.filmas.lv, www.lka.edu.lv
Konferences programma: www.lka.edu.lv
 
Projektu realizē:
Latvijas Kultūras Akadēmija, Rīgas Kino muzejs, Eduarda Smiļģa Teātra muzejs, Nacionālais Kino centrs.
Projektu atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Rīgas Kinostudija, Valsts Kinofotofono dokumentu arhīvs, Kinoteātris Rīga, Rīgas nami.
 

Programma

Lonīds Leimanis_foto