Izsludināti konkursi

Nacionālais kino centrs (NKC) 22.07.2020. izsludina vēl divus konkursus, kuros plānots sadalīt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirto finansējumu:

  • Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas atbalsta konkurss (filmu projektiem, kam ražošana uzsākta ar Nacionālā Kino centra finansējumu);
  • atbalsts epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanai un Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (Nacionālā kino centra nefinansētu filmu veidošanas projektiem)

Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas atbalsta konkurss

Nacionālais Kino centrs (NKC) izsludina Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas atbalsta konkursu ar mērķi atbalstīt ar NKC finansējumu topošas filmas, kurām ražošanas procesā radušās papildu izmaksas saistībā ar epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (filmēšanas dienu skaita un izmaksu palielinājumam,  līdzfinansējuma avotu zaudējumu kompensēšanai 2020. gadā, u.c.).

Konkursa finansējumu veido valsts budžeta programmas Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem finansējums 600 000 EUR apmērā. Projekti var tikt iesniegti Konkursā tikai tad, ja tie ir saņēmuši NKC finansējumu filmas ražošanai un tā vēl nav pabeigta, konkursa finansējums paredzēts tikai tādām izmaksām, kas segtas vai plānotas laika posmā no 2020. gada 13. marta līdz 2020. gada 31. decembrim. Konkursā nevar iesniegt tādus filmu projektus, kas nav saņēmuši NKC finansējumu filmas ražošanai un/vai pabeigšanai, kā arī projektus, kur filmas ražošana ir pabeigta.

Detalizētāka informācija par projektu sagatavošanu atrodama konkursa nolikumā. Projekti iesniedzami NKC līdz šī gada 17. augustam plkst.12:00. Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis +371 67358878.


Atbalsts epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanai, Covid-19 izplatības ierobežošanai Nacionālā kino centra nefinansētu filmu veidošanas projektiem

Nacionālais Kino centrs (NKC) izsludina atbalsta konkursu epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanai un Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Nacionālā kino centra nefinansētu filmu veidošanas projektiem. Konkursa mērķis ir atbalstīt Kino centra nefinansētu Latvijas filmu veidošanas izmaksas, kas nepieciešamas epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanai un Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Konkursa finansējumu veido valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” finansējums 200 000 EUR apmērā, tas paredzēts tikai tādām izmaksām, kas saistītas ar epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai filmēšanas procesā laika posmā no 2020. gada 13. marta līdz 2020. gada 31. decembrim.

Konkursā nevar iesniegt projektus, kuri ir saņēmuši NKC finansējumu filmas ražošanai vai pabeigšanai, starptautisku kopražojumu projektus, kuros Latvijas filmu producents ir mazākuma kopražotājs, projektus, kuru ražošana pabeigta, kā arī projektus, kuriem projekta iesniegšanas dienā pieejamais finansējums saskaņā ar finansēšanas plānu un to apstiprinošiem dokumentiem ir mazāks par 50% no kopējām filmas veidošanas izmaksām.

Detalizētāka informācija par projektu sagatavošanu atrodama konkursa nolikumā. Konkursa projekti iesniedzami NKC līdz šī gada 17. augustam plkst.12:00. Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis +371 67358878.

Informācija

Inga Blese
Tel.: +371 67358862+371 29418305
E-pasts: inga.blese@nkc.gov.lv