Doma dārza kinoseansā – 40.-50. gadu hronikas

Ceturtdien, 19. jūlijā, Doma dārzā notiks otrais brīvdabas kinoseanss no četru pasākumu cikla “Tā ir dzīve, tas ir kino”, piedāvājot ieskatīties pagājušā gadsimta 40. un 50. gadu kinohronikās un izdzīvojot vienu no dramatiskākajiem posmiem valsts vēsturē.

 

Šī vakara lozungs ir “Nākamā paaudze dzīvos komunismā!” – ar šo naivo pārliecību noslēdzās divdesmitgade, kura sākās Otrā pasaules kara liesmās, atnesot Latvijai neatkarības zaudēšanu un padomju okupāciju 1940. gadā, kas radikāli mainīja valsts vēstures gaitu. Sabruka cerības Latvijai noturēties kā neitrālai miera saliņai, pēc diviem pasaules kariem nekas vairs nebija, kā agrāk, bet kinohronikas centīgi pildīja ideoloģisko uzdevumu izlikties, ka nekas īpašs nav noticis, un tādējādi uzturēt sabiedrībā optimismu un jauncelsmes garu. Pirmajos pēckara gados kinolentē iemūžināt drīkstēja vienīgi pozitīvos varoņus, un tikai pamazām, pasaulei atslābstot, uz ekrāna parādās arvien dzīvāki cilvēki un sižeti.

Valsts Kinofotofonodokumentu arhīva krājuma digitalizētās kinohronikas šajā seansā atgādina gan lielos vēsturiskos notikumus un procesus pēc Latvijas okupācijas – iekļaušanu PSRS sastāvā, „vācu laiku” un padomju armijas otrreizējo ienākšanu, trimdinieku repatriāciju, Staļina personības kultu – , gan arī „mazā cilvēka” ikdienas dzīvi – fabrika 1. maijs ražo jaunus modes apavus, Rīgā atver pirmo platekrāna kinoteātri, veikalos precēm pazemina cenas un atceļ kartīšu sistēmu, siltumnīcās nogatavojas puķukāposti, iznāk humora un satīras žurnāla “Dadzis” pirmais numurs…

Pirms seansa ar ievadlekciju uzstāsies vēsturnieks Kaspars Zellis, kurš daļu no šajā kinovakarā atspoguļotā laika posma aprakstījis grāmatā “Propaganda nacistu okupētajā Latvijā: vara, mediji un sabiedrība (1941‒1945)”.

Visos seansos ieeja bez maksas, seansu sākums 22:30.

Filmu programmu atbalsta Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments un uzņēmums Conexus Baltic Grid, organizē biedrība Ascendum, ar saturu piepilda Nacionālais Kino centrs un Latvijas Nacionālā arhīva Valsts Kinofotofonodokumentu arhīvs.

Informācijai:
Paula Jansone (biedrība Ascendum) – 26178073, paula@ascendum.lv
Kristīne Matīsa (Nacionālais Kino centrs) – 26129954, kristine.matisa@nkc.gov.lv

PROGRAMMĀ 19. jūlijā:

“Latvijas skaņu hronika” Nr. 541 / 1940, 00:07:05, režisors Eduards Kraucs
1. Ziemassvētki citās zemēs (karadarbības skati) un Latvijā (Ziemassvētku egle, meža skati). 2. Vienības saimes bērnu eglīte. Valsts prezidents Kārlis Ulmanis, bērnu priekšnesumi, dāvanas. 3. Valsts prezidents Kārlis Ulmanis pieņem Jaungada apsveicējus Rīgas pilī.

Sabiedrisko lietu ministrijas “Nedēļas apskats” Nr. 6 / 1940, 00:07:12, režisors Pēteris Vasaraudzis
1. Latvijas Tautas Saeimas pārstāvju atgriešanās no Maskavas 1940. gada 13. augustā. Stacijas Indra, Daugavpils, Rīga. 2. Pilsētnieku palīdzība laukiem ražas novākšanā. 3. Gumijas izstrādājumu fabrikas Varonis jaunā kluba atklāšana. 4. Kūdras ieguve. 5. Futbola spēle starp Rīgas futbola kluba un Olimpijas komandām.

Ostland Woche / 1941, 00:06:45, kinohronika vācu valodā
1. Vācu lidotāji apšauda padomju lidmašīnas, kas stāv lidlaukā. 2. Baltijas pilsētu okupācija (Kauņa, Kalvārija, Viļņa, Daugavpils, Rīga). 3. Vācu motorizētās daļas, kājnieki. Degošas ēkas. 4. Vācu karaspēks ienāk Viļņā. 5. Rīgas okupācija, kaujas Daugavmalā un uz tiltiem.

Jaunatne, tēvzeme sauc! / 1944, 00:04:48
Īsfilma aicina latviešu jaunatni stāties gaisa flotes izpalīgu rindās. Filmā izmantoti dokumentāli kadri – kara izpostīta Rīga. Izpalīgu apmācības filmētas 1944. gada jūlija beigās un augusta sākumā Rīgā, Torņakalna-Ziepniekkalna rajonā (pie zenītlielgabaliem), un Jūrmalā, starp Lielupi un Bulduriem (pie starmetējiem).

“Padomju Latvija” Nr. 1 / 1944, 00:11:25, režisors Aleksandrs Jevsikovs
1. Latvijas PSR Tautas Komisāru padomes priekšsēdētāja Viļa Lāča uzruna latviešu tautai sakarā ar Latvijas teritorijas atbrīvošanas sākumu no vācu nacistiskajiem iebrucējiem. 2. Pulka karoga pasniegšana Latviešu strēlnieku divīzijai, karavīru un virsnieku zvērests. 3. No Latvijas evakuētie pilsoņi novāc ražu Ivanovas apgabala Staļina kolhozā. 4. Latviešu strēlnieku divīzijas atpūtas nams Uģeļnajā, netālu no Maskavas, kur atpūšas Padomju Savienības Varonis Jānis Vilhelms, Tautas rakstnieks Andrejs Upīts un citi. 5. Rēzeknē ienāk 2. Baltijas frontes karaspēks. Jānis Kalnbērziņš ar pilsētas iedzīvotājiem. Salūts Maskavā. 6. Latvijas PSR Valsts mākslas ansambļa koris izpilda Jāņa Ozoliņa dziesmu Reiz cēlās strēlnieks sarkanais ar Friča Rokpeļņa vārdiem. Pirms dziesmas dzejoli lasa autors Fricis Rokpelnis.

“Padomju Latvija” Nr. 14 / 1945, 00:07:08
Režisore Ņina Goldenberga, operatori Jakovs Marčenko, Irina Kasatkina
1. Kaimiņu savstarpējā palīdzība ražas novākšanā. 2. Fabrikas Juglas manufaktūra kolektīvs piedalās sociālistiskajā sacensībā, kura veltīta Uzvaras svētkiem. 3. Jelgavas, Daugavpils un Valmieras pilsētu atjaunošanas projektu izstrādāšana. 4. Pionieru nometne Rīgas Jūrmalā.

“Padomju Latvija” Nr. 6 / 1948, 00:06:48
Režisors Aleksandrs Jevsikovs, operatori Jakovs Marčenko, Laimonis Gaigals, Konstantīns Stankevičs, V. Siņicins
1. Jēkabpils apriņķa Sēlpils pagasta kolhozs Sēlija gatavojas pavasara sējai. 2. Ganību dambja depo darba veterāns Jāzeps Bidzāns. 3. Gatavošanās Dziesmu svētkiem. Komponists profesors Jēkabs Mediņš pārskata jauno dziesmu krājumu, arhitekti Zaķis un Plūksna izrauga vietu Mežaparkā estrādei, uz kuras dziedās apvienotais koris. 3. Rīgas dārzsaimniecības tresta siltumnīcās nogatavojušies puķu kāposti. 4. Irlavas pagasta mākslas muzejā. 5. Rīgas Hidrometeoroloģisko piederumu rūpnīcas plaša patēriņa preču ražošanas cehs. 6. Igauņu komponista E. Kappa operas Atriebības ugunis iestudējums Liepājas teātrī, uzveduma režisors Kārlis Piesis.

“Padomju Latvija” Nr. 11/133 / 1948, 00:08:05
Režisors Aleksandrs Jevsikovs, operatori Laimonis Gaigals, Irina Kasatkina
Kinožurnāla speciālizlaidums. 1. Rīgas apriņķa Sidgundas pagasta zemnieks, repatriants Broņislavs Čača ar ģimeni atgriezies Dzimtenē. 2. Rūpnīcas VEF inženieris Augusts Kaņeps. 3. Tirdzniecība Rīgas Centrālajā universālveikalā pēc naudas reformas un kartīšu sistēmas atcelšanas. Iepērkas kinorežisors Voldemārs Pūce. 4. Bauskas tirgū. 5. Rīdziniece Emīlija Pauzule uzrunā savu dēlu, kas dzīvo ārzemēs. 6. Poligrāfijas darbinieku vīru koris Dziedonis gatavojas Latvijas Dziesmu svētku 75 gadu jubilejai.

“Padomju Latvija” Nr. 1 / 1950, 00:06:33
Režisore Ada Neretniece, operatori Irina Mass, Vladimirs Gailis, Mihails Šneiderovs, N. Šumiļina
1. Fabrikas Boļševička stahanoviete E. Vagina darba biedrenēm stāsta par piedalīšanos Josifa Staļina 70. dzimšanas dienas svinībās Maskavā. 2. Krustpils Mašīnu traktoru stacijas (MTS) kolektīvs. 3. Izcilā Latvijas vieglatlēte I. Zeltiņa. 4. Jauno juristu izlaidums Vissavienības neklātienes Juridiskā institūta Rīgas nodaļā. 5. Jaungada eglīte Rīgas Pionieru pilī.

“Padomju Latvija” Nr. 13 / 1953, 00:09:02
Režisors Josifs Šapiro, operatori Vadims Mass, Vladimirs Gailis, Aleksandrs Gribermans, Mihails Poseļskis, Mihails Šneiderovs
1. Cenu pazeminājums pārtikas un rūpniecības precēm. Cilvēki uz ielas klausās radio, pērk avīzes. Pārtikas preču un audumu tirdzniecība veikalā. 2. Rīgas apavu fabrika 1. maijs sākusi ražot apavus ar mikroporainu pazoli. 3. Ogres Mašīnu traktoru stacijā (MTS) pirms pavasara sējas. Darba zirgu aprūpe kolhozā Lāčplēsis. 4. Zīda audumu izstāde Rīgas Universālveikalā. 5. Vissavienības sacensības basketbolā. 6. Tīraines Inkubatoru stacijā.

“Pionieris” Nr. 4 / 1953, 00:08:59
Režisore Irina Mass, operatori Vadims Mass, Mihails Poseļskis
1. Mācību stunda Rīgas 32. septiņgadīgās skolas 6. klasē, pionieru sapulce. 2. Leona Paegles Rīgas 1. vidusskolas jauno fiziķu sanāksme. 3. Ogres septiņgadīgās skolas audzēkņu sarakste ar ķīniešu skolēniem. 4. Raiņa lugas Zelta zirgs uzvedums Latvijas Valsts Leļļu teātrī.

“Padomju Latvija” Nr. 1 / 1957, 00:09:20
Režisore Irina Mass, operatori Vladimirs Gailis, Laimons Gaigals, Mihails Šneiderovs, Aleksandrs Gribermans
1. Režisora Eduarda Smiļģa 70 dzīves un 50 darba gadu jubileja. 2. Bauskas rajona Kārļa Marksa kolhoza piena fermā. 3. Satīriskā žurnāla Dadzis redakcijā, iznāk žurnāla pirmais numurs. 4. Jaunā automātiskā līnija Liepājas zivju konservu kombinātā. 5. Pirmais platekrāna kinoteātris ar stereoskaņu Gaisma Rīgā. 6. Skolēnu karnevāls Rīgas 3. vidusskolā. 7. PSRS meistarsacīkstes hokejā starp Rīgas Daugavas un Maskavas Lokomotiv komandām.

17.07.2018.